Sabiha Sertel

Çevirmen, Gazeteci, Yazar

Ölüm
02 Eylül, 1968
Eğitim
Columbia Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Diğer İsimler
Sabiha Derviş Sertel (tam adı)

Gazeteci-yazar, çevirmen (D. 1895, Selanik – Ö. 2 Eylül 1968, Bakü / Azerbaycan). Tam adı Sabiha Derviş Sertel olup, gazeteciliği meslek edinmiş olan ilk Türk kadın gazeteci-si ve Türkiye’de feminizmin öncülerindendir. Türk basın tarihinde önemli bir adı olan gazeteci-yazar Zekeriya Sertel’in eşi, Doç. Dr. Yıldız Sertel’in annesidir. Sabiha Derviş Hanım, Selanik Terakki İnas İdadisi (Lisesi)’nde başladığı orta öğrenimini bir Fransız okulunda tamamladı. 1912 Balkan Savaşı sırasında Selanik’in Yunanlıların eline geçmesinden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti ve 1915’te gazeteci Mehmet Zekeriya (Sertel) Beyle evlendi. Şehzadebaşı’nda Suphi Paşa Konağı’nda yapılan nikâhta Sabiha Hanım’ın vekilliğini Talat Paşa, Mehmet Zekeriya Bey'in vekilliğini Tevfik Rüştü (Aras) Bey yaptı.

Gazeteciliğe eşiyle birlikte Büyük Mecmua (1919) adlı haftalık dergiyi çıkararak başladı. Halide Edip’in başyazarı olduğu ve Falih Rıfkı, Köprülüzade Mehmet Fuat, Reşat Nuri (Güntekin), Faruk Nafiz, Ömer Seyfettin gibi yazarların yazılarını yayımladığı Büyük Mecmua’da, kadın sorunlarına eğilen yazılar yazdı. 1917 yılında ilk çocuğu Sevim dünyaya geldi.

Sertel, 1919 yılında, Halide Edip’in önerisiyle, bir burs imkânından yararlanarak yükseköğrenim yapmak için eşi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gitti ve Columbia Üniversitesi’nde sosyoloji öğrenimi gördü. ABD’de kaldığı süre içinde, orada yaşayan Türkleri örgütleyerek, Himaye-i Eftal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu)’ne çok yüksek miktarda bağış toplanmasını sağladı. İkinci çocuğu Yıldız, 1922 yılında dünyaya geldi. 1923 yılında karı-koca öğrenimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndüler.

Yurda döndükten sonra, 1924-31 yılları arasında birlikte Resimli Ay dergisini çıkardılar. Sabiha Sertel, bu dergide yayımladığı makalelerinde işçi sınıfının haklarını savundu, toplumsal ve politik düzeni eleştiren yazılar yazdı. Cevat Şakir’in (Halikarnas Balıkçısı) dergide yayımlanan bir yazısı yüzünden eşinin Sinop’ta üç yıl kalebentliğe mahkûm edilmesi üzerine, bu sürede dergiyi tek başına yönetti. 1929 yılında dergide yayımladığı “Savulun Geliyorum!” başlıklı yazısı nedeniyle mahkemeye verildi. Böylece, “Basın suçu nedeniyle mahkemeye verilen ilk Türk kadın gazeteci-yazar” oldu.

1927-28 yılları arasında eşi Mehmet Zekeriya Bey ve Faik Sabri (Duran) Bey ile Çocuk Ansiklopedisi’ni (4 cilt, 1927-28) hazırladı. 1932 yılında Cumhuriyet gazetesinin çıkardığı Hayat Ansiklopedisi’nde çalıştı. 1931 yılında Resimli Ay dergisi kapanınca yazı yayımlama olanağından yoksun kaldı ve 1936 yılına kadar çeşitli sosyalist yayımları çevirip yayımlamakla meşgul oldu. 1935 yılında Resimli Her Şey adlı haftalık bir dergi çıkardı. İlk sayısı 28 Eylül 1935’te yayımlanan derginin yazı kadrosu Nâzım Hikmet ve arkadaşlarından oluşuyordu. Bu derginin kapatılmasının ardından 1936 yılının Mart ayında Projektör adlı aylık bir fikir dergisi daha çıkardı. Dergi, ilk sayısında kapatıldı.

Sabiha Sertel, 1936 yılında yine eşiyle birlikte Tan gazetesini kurdu. Gazete, özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında faşizm karşıtı görüşleriyle ilgi gördü. Sabiha Sertel, 3 Eylül 1945 günü Tan’da yayımlanan “Muvafakatin Feryadı” başlıklı yazısı nedeniyle tutuklandı. Serteller’in adıyla özdeşleyen Tan gazetesi (1936) özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında faşizme ve militarizme karşı yaptığı yayımlar nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Gazete, 1945’te bir kışkırtma sonucu basılıp yakıldı.  

Sertel, gazeteciliğinin yanı sıra Tevfik Fikret-Mehmet Akif Kavgası (1940), Tevfik Fikret İdeolojisi ve Felsefesi (1946) adlı inceleme kitaplarıyla da dikkat çekti. Bir kısım Marksist yazarların eserlerini Türkçeye çevirdi. Pek çok çocuk kitabının yayına hazırlanmasına katkıda bulundu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Demokrat Parti ileri gelenlerinin kurmaya çalıştığı “İleri Demokrasi Cephesi” adlı politik girişimin içinde yer aldı. Bu girişimin yayın organı olan Görüşler adlı dergiyi yayımladı. 1 Aralık 1945 günü okura sunulan dergide iki yazısı yer aldı. Görüşler’in okurla buluşmasından üç gün sonra, 4 Aralık 1945 günü gerçekleşen “Tan Olayı”nda, Tan Matbaası’nın yerle bir edilmesi, Serteller’in linç girişimi ile karşı karşıya kalmasıyla sonuçlandı. Sabiha Sertel bu olaydan sorumlu tutularak eşi ile birlikte üç ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Sertel çifti, Tan olayından ve davalardan çok yıpranmış olmaları nedeniyle 1950 yılında ailece ülkeyi terk ettiler.

Sabiha Sertel, sürgün yıllarını Paris, Budapeşte, Moskova ve Bakü’de geçirdi. Bu süreçte Türkiye Komünist Partisi’nin çalışmalarına katıldı. Budapeşte Radyosu’nun Türkçe yayınlar servisinde çalıştı. Ömrünün son yıllarında Türkiye’ye dönme talebinde bulunduysa da bu isteği reddedildi. 2 Eylül 1968 günü Bakü’de yaşamını yitirdi. Mezarı, Bakû’de Fahri Hıyaban’dadır Anılarını topladığı “Roman Gibi” (1969) adlı kitabı ölümünden sonra yayımlandı. 1998 yılında Nilgün Eroğlu Maktav tarafından, “Bir Roman Gibi” adıyla, onun hayatını anlatan belgesel bir film yapıldı. Otuz dakikalık bu film, Sertel’in 30. ölüm yıldönümünde TRT 2 televizyonunda yayımlandı.

ESERLERİ:

ROMAN: Çitra Roy ile Babası (1936).

İNCELEME: Tevfik Fikret-Mehmet Akif Kavgası (1940), Tevfik Fikret: İdeolojisi ve Felsefesi (1946; İlericilik Gericilik Kavgasında Tevfik Fikret adıyla, 1999),

ANI: Roman Gibi (1969).

ANSİKLOPEDİ: Çocuk Ansiklopedisi (4 cilt, Mehmet Zekeriya Sertel ve Faik Sabri ile, 1927-1928)

ÇEVİRİ: Sınıf Kavgası (K. Kautsky’den 1934), Kadın ve Sosyalizm (A. Bebel’den, 1935), Diyalektik Materyalizm-Leninizmin Nazari Temeli (V. Adoratsky’den 1936), Yeni Sovyet Rusya ve Esas Teşkilât Kanunu (O.M. Molotov’dan, 1936), Demokrasi Nedir (J. Bryce’den 1939).

HAKKINDA: Ömer Nida / Kadın Romancılarımız - Başlangıçtan Günümüze Kadar 1892-1991 (1991), Sevengül Sönmez / Yirmisi Bir Arada: ”On Kuruşa Bir Kitap” (Virgül, sayı: 23, Ekim 1999), B. Sadık Albayrak-Nihat Ateş / Savaşımcı Bir Şair Olarak T. Fikret, Eray Canberk / Tevfik Fikret’in Şiiri Konusunda Bazı Eleştiri ve Değerlendirmeler (Cumhuriyet Kitap, 27 Aralık 2000), Zekeriya Sertel / Hatırladıklarım (2009), Mehmet Ergün / Resimli Ay Sonrasında Sabiha Sertel (Evrensel Kültür, sayı: 127), Murat Belge (Kitap-lık, Aralık 2003).

 

 

 

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör