Semiramis Yağcıoğlu

Dil Bilimci

Eğitim
İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dilbilimci. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (1971) mezunu. Lisansüstü diplomasını University Of Newcastle Upon Tyne İngilizce Dilbilimi Bölümünden (1979) aldı. Yüksek lisansını “Structuralism: A Linguistic Model and Its Application to Jack London’s Three Stories” adlı tezle (1987), doktorasını “Rhetorical Factors Serving to Form A Sub-text Underlying Form and Meaning in Joyce’s Dubliners” başlıklı tezle (1991) Ege Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünde tamamladı. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda okutmanlık (1972-91), Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde öğretim görevliliği (1991-92) yaptı, aynı yerde yardımcı doçent (1992-96) olarak çalıştı. 1999’da Dokuz Eylül Üniversitesinde dilbilim doçenti, 2002’de aynı alanda profesör oldu. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü başkanlığı (1999-), Fakülte Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği, Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılığı (1997-2000) görevlerini yürüttü. Araştırma amaçlı olarak davetli öğretim üyesi olarak Avusturya, Almanya, İskoçya ve İngiltere’de bulundu.

Makalelerini Dilbilim Araştırmaları, Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri, Gündoğan Edebiyat, Edebiyat Eleştiri, Argos dergilerinde, Dilbilim Uygulamaları, VII., VIII., IX., X. ve XI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Çeviribilim I. kitaplarında yayımladı. Dilbilimle ilgili çeşitli sempozyumlarda bildiriler sundu. American Studies Association ve Poetics and Linguistics Association üyesidir.

ESERLERİ:

DERLEME: 1990 Sonrası Laik Antilaik Çatışmasında Farklı Söylemler (2002).

ORTAK KİTAP: Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım (2002), Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler (2002).

KAYNAK: Çiçek Öztek (Virgül, Nisan 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör