Nüzhet Sabit

Eğitimci, Yazar

Ölüm
06 Ocak, 1920
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Eğitimci, yazar (D. 1883, San’a / Yemen - Ö. 6 Ocak 1920, İstanbul). Mustafa Sabit Paşa’nın oğludur. Mercan İdadisi (lise) ve Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu, 1907) mezunu. Paris Hukuk Fakültesindeki öğrenimini tamamlamadı. İstanbul liselerinde edebiyat ve psikoloji öğretmenliği yaptı. II. Meşrutiyet’ten (1908) sonra yayımladığı ve başyazarlığını yaptığı Vazife (1912) dergisinde İttihad ve Terakki Fırkasının tutumunu eleştiren yazıları nedeniyle dergisi kapatıldı. Sıkıyönetim mahkemesinde yargılandı. Savunmasını Binbir Kuş Hikâyesi adlı kitapçığıyla yapmıştı. Eğitimle ilgili küçük ama özlü eserler vermiş, tanınmış bir eğitimcidir.

ESERLERİ:

DERS KİTABI: Anadil (1918), Kelime Usulü - Elifba.

OYUN: Tongoz’un Rüyası (1918).

DİĞER: Siyaset Yolları (1911), Teavün-i İçtimai (1911), Vazife-i İsyan (1918), İaşede Kırk Beş Gün (tsz.), Bugünün Vazifesi (tsz.).

KAYNAK: Nüzhet Sabit: Hayatı ve Asarı (1920), T. Z. Tunaya / Türkiye’de Siyasî Partiler (c. 1, s. 11-12, 280, 418-420), TDE Ansiklopedisi (c. 7), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi (1999), Cüneyd Okay / Bir Meşrutiyet Aydını: Nüzhet Sabit (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör