Nusret Ali Han

Şair

Diğer İsimler
Seyyid Mehmed Nusret Ali İlhan , Han Efendi

Şair (D. 1848, Delhi – Ö ?). Tam adı Seyyid Mehmed Nusret Ali İlhan’dır. “Han Efendi” namıyla tanındı. Hindistanlı bir ailenin çocuğudur. Öğrenimini memleketinde tamamladı. Babasıyla birlikte kurduğu basımevinde Nusretü’l-Ahbâr adlı bir gazete çıkardı ve Hindistan’ın Müslüman halkını uyaracak makaleler yazdı. Daha sonra İstanbul’a yerleşti. Maarif Nezareti Encümen-i Teftişinde (Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu) görev aldı. Meşrutiyet’in ilânından (1908) sonra açıkta kaldı. Türkçe, Farsça ve İngilizce bazı şiirleri ile Hindistan’daki gazetesinde yayımladığı makaleleri kitaplaştırdı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Sühan-ı Devletî (Türkçe, Farsça ve İngilizce,1910).

ARAŞTIRMA: Hakku’s-Sultân.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör