Musa Çadırcı

Akademisyen, Tarihçi

Doğum
02 Ocak, 1945
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu
Burç

Tarihçi, akademisyen. 2 Ocak 1945 tarihinde Kars’ın Göle ilçesine bağlı Küçük Altınbulak köyünde doğdu. İlköğrenimini köy okulunda tamamladıktan soma Kars Kâzım Karabekir İlköğretmen Okulu'na sınavla girdi. Beşinci sınıfta iken Ankara Yüksek Öğretmen Okulu edebiyat dalına seçilerek gönderildi, 1963 yılında bu okuldan mezun oldu. 1967'de DTCF Yakınçağ Tarihi Kürsüsü ile Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirerek Hasanoğlan Atatürk İlkögretmen Okulu’nda tarih öğretmeni olarak atandı. 1968’de DTCF Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak çalışmaya başladı. 31 Mayıs 1972'de doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını aldı. Doktora tezi: “Tanzimat'a direrken Türkiye'de Şehir İdaresi.” Osmanlı Türkiyesi Yönetiminde Yenilikler 1826-1856 başlıklı teziyle 21 Ocak. l979da doçent kadrosuna atandı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi"nde 1980-1981 ders yılında Türk Devrim Tarihi dersini verdiği gibi Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nde 1980 19KI ders yılında haftada dört saat “Osmanlı imparatorluğu'nda Yenileşme Hareketleri” ve İdmanlı Teşkilat Tarihi" derslerini okuttu. 1983 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakülteydin İnkılâp Tarihi derslerine akademik danışmanlık yaptı, Eğitim Önlisans ders kitaplarının hazırlanmasına da. katkıda bulundu. 1987 yılında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesince yürütülen ve yüz otıız bin ilkokul öğretmeninin yükseköğreniminin gerçekleştirildiği Eğitim Önlisans Programına değerli katkılarda bulunmuştur. 29 Eylül 1988'de Osmanlı İmparatorluğunda eyalet ve sancaklarda Meclislerin Oluşturulması (1840 IS64) başlıklı çalışmasıyla profesörlüğe yükseltildi.

Arnavutluk Tirana Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan Kültür Anlaşması gereğince araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 1990 yılında Tirana Üniversitesi’ne giden heyette yer aldı. 1993 yılına kadar DTCF Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi profesörü olarak çalışan Musa Çadırcı, 1 Ekim 1993 tarihinden itibaren bir yıl süre ile Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yapmasının ardından 19 Eylül 1994 tarihinde kadrolu olarak ve 06 Şubat 1995 tarihinde Tarih Bölümü Başkanı olarak atandı. Bu görevden 24 Eylül 1997 tarihinde alındı, mahkeme kararıyla bir yıl sonra 14 Ağustos 1998’de görevine iade edildi.

20 Haziran 1995’te Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine atandı, Ekim 1997’de görevinden istifa etti. 1998 yılında yeniden Ankara üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anadilim Dalında görevine başladı. Eylül 2004’te Tarih Bölüm Başkanlığı’na atandı. Bu görevi yanı sıra Türkiye ve Ona Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde İdari Teşkilat Tarihi dersini verdi (2003-2009).

Hakkında “Musa Çadırcı'ya Armağan Yazılar” adlı bir armağan kitap yayımlanmıştır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Ankara Üniversitesi Gelişim Tarihi (Dr. Azmi Süslü ile birlikte, 1982), Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (2000), 1830 Sayımında Ankara (A. Latif Armağan, S. Bingöl, B. Koç ile birlikte, 2000),Tanzimat Sürecinde Türkiye - Ülke Yönetimi (2007), Tanzimat Sürecinde Türkiye – Askerlik (2008), Tanzimat Sürecinde Türkiye - Anadolu Kentleri (2011).

KAYNAKÇA: Musa Çadırcıya Armağan (yay. haz. Doç. Dr. Selda Kılıç - Doç. Dr. Bekir Koç -  Yrd. Doç. Dr Tülay Ercoşkun, 2012), Prof. Dr. Musa Çadırcı (eskieserler.com, 2.5.2013), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2018).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör