Musa Bilgiz

Tefsir Profesörü, İlahiyatçı, Akademisyen

Doğum
08 Ekim, 1961
-
Eğitim
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İlâhiyatçı, akademisyen, tefsir profesörü. 8 Ekim 1961 doğumlu. Erzurum Halit Paşa İlkokulu (1973), Erzurum İmam-Hatip Lisesi (1981), Marmara Üniversitesi  İlâhiyat Fakültesi (1985) mezunu. Çalışma hayatına 1986’da Balıkesir - Ayvalık’ta öğretmen olarak başladı, 1994’e kadar öğretmenlik yaptı. 1992’de Atatürk Üniversitesi SBE’de “Said Havva’nın el-Esas Tefsir’inde Ayetler ve Sureler Arası Münasebet” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine okutman olarak atandı. 1998’de aynı yerde “Kur’an’a Göre İlim ve Cehalet” teziyle doktorasını yaptı. 1998’de aynı yerde “Kur’an’a Göre İlim ve Cehalet” teziyle doktorasını yaptı. 1999’da Tefsir Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2008 yılında doçent, 2013 yılında da Profesör oldu. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayımlanmış kitapları dışında Kur’an’ı Anlamak adlı bir kitap çalışması da bitmiş olup basım aşamasındadır, ayrıca EKEV Akademi Dergisi ve  Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi gibi akademik dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi de bulunmaktadır.

ESERLERİ (Kitaplar):

Musa Carullah Bigiyef - Büyük Mevzularda Ufak Fikirler (Notlar ilavesiyle Osmanlıcadan sadeleştirme, 2002), Kur’an’da Bilgi - Kavramsal Çerçeve ve Bilgi Türleri (2003), Ayetler ve Sûreler Arası Münasebet - Said Havva Örneği (2006), Hayırlı Çocuk Yetiştirmenin Temel İlkeleri (2006 ), Çocuk Eğitiminde Sevgi (2006), Peygamberimizin Çocuk Sevgisi (2006), Kur'an Açısından Vicdan ve Değeri (2007), Kur’an’da İnsanlık Onuru (2012).

 

Makaleler:

 

1-Bilgiz, Musa, Kur’an’da İhtilaf, Tefrika ve Hizip İfadeleri, Uluslararası Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri Sempozyumu Bildirileri, 25-27 Mart 2016, Karaman, 2017, s. 33-51

2-Bilgiz, Musa, Kur’an’da İnsan ve Toplum, Diyanet İlmi Dergi_Kur’an’ın Nüzûlünün 1400. Yılı Anısına Kur’an Özel Sayısı, 2012, s. 687-706

3-Bilgiz, Musa, Mehmet Âkif’in Şiir ve Düz Yazılarında Kur’ân’dan Temalar, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2003, cilt: VII, sayı: 15, s. 159-178

4-Bilgiz, Musa, Mehmet Akif’te Millî Birlik Düşüncesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 32, s. 11-34

5-Bilgiz, Musa, Kur’an’da Bilgi ve Düşünce Üretimi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt: I, sayı: 3, s. 53-86

6-Bilgiz, Musa, Kur’an’da İlim Kavramı, Diyanet İlmi Dergi, 2012, s. 623-634

7-Bilgiz, Musa, Kur’an’da Nübüvvet (Peygamberlik), Diyanet İlmi Dergi, 2013, cilt: XLIX, sayı: 1, s. 23-46

8-Bilgiz, Musa, Şeyhülislam Mûsâ Kâzım’ın Kur’an Müdafaası, Erzurumlu Şeyhulislam Mûsâ Kâzım Efendi Sempozyumu (22-24 Kasım 2013 Erzurum) -Tebliğ ve Müzakereler-, 2014, s. 419-439

9-Bilgiz, Musa, Feyzullah Efendi’nin Şeyhülislâm Çocukları: Fethullah Efendi, Murteza Efendi ve Mustafa Efendi, Erzurumlu Şeyhulislam Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu (31 Ekim - 2 Kasım 2014 Erzurum) -Tebliğler-, 2015, s. 199-203

10-Bilgiz, Musa, Çağdaş Bir Kur’an Mütefekkiri: Mehmet Âkif, Vefatının 71. yılında Mehmet Âkif Ersoy bilgi şöleni: Mehmet Âkif dönemi ve çevresi, 2008, s. 60-83

11-Bilgiz, Musa, İnsan Onuru ve Evrensel Kardeşlik İlkesi, Kutlu Doğum Haftası “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru” Sempozyumu, 19-21 Nisan 2013, Konya, 2014, s. 561-580

12-Bilgiz, Musa, Kur’an-ı Kerim’in Bazı Özellikleri, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2017, cilt: I, sayı: 2, s. 185-213

13-Bilgiz, Musa, Kişiliğin Oluşumunda Fıtrat ve Sosyal Çevrenin Etkisi ( İsra 17/84. Ayeti Ekseninde), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 25, s. 125-144

14-Bilgiz, Musa, Kur’an’da Amellerin Değer Yönünden Mukayesesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 20, s. 129-158

15-Bilgiz, Musa, Kur’an’da Zikir Kavramının Anlam Alanı, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 25, s. 205-232

16-Bilgiz, Musa, İslam’ın Irkçılığa Bakışı, Diyanet Aylık Dergi, Haziran 2013, sayı: 270, s. 11-15

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Prof. Dr. Musa Bilgiz (Bilgi teyidi, 26.03.2018).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör