Murat Yüksel

Araştırmacı, Yazar

Doğum
14 Ocak, 1947
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap - Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Burç

Araştırmacı-yazar. 14 Ocak 1947, Senirkent / Isparta doğumlu. İlk ve ortaokulu Senirkent’te (1961) bitirdi. Isparta Lisesi (1964) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap - Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (1969) mezunu. Konya Mevlâna Müzesinde asisten olara (1970-71) ve askerliğini bitirdikten sonra Adana Bölge Müzesinde (1973-78) çalıştı. Bursa (1978-86) ve Trabzon (1986-93) İl Halk Kütüphanesinin müdürlüğünü yaptı. Kültür Bakanlığınca incelemelerde bulunmak üzere 1993 yılında Macaristan’a gönderildi. Aynı yıl Türkiye’ye döndükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne okutman olarak atandı ve 1997’de emekliye ayrıldı.

İlk makalesi “Gençliğimizin Fikir Buhranları”, 1971 yılında Konya’da çıkan bir dergide yayımlandı. Diğer yazıları Karadeniz gazetesindeki “Kürsü” köşesinde (Trabzon, 1993-95) ile 1993 yılından itibaren iki arkadaşıyla birlikte yayımlanıp genel yayın yönetmenliğini yaptığı Yunus dergisinde yer aldı. 1993-97 yıllarında Trabzon’da yayın yapan Kuzey TV’de, “Şiir Dünyası”, “Oturum” ve “Kültür-Sanat” adlı programları hazırlayıp sundu. Çeşitli panel, sempozyum, kongre, açık oturum ve seminer gibi faaliyetlere katıldı. Birçoğu Trabzon kültürü ve tarihi ile ilgili olan yayınları nedeniyle Trabzon’daki kuruluşların sekiz ödül ve teşekkür belgesi aldı. İLESAM, Trabzon Kanuni Vakfı, Yeşilay Derneği üyesidir. Karadeniz Yazarlar Birliğinin yönetim yurulu üyesi, genel sekreteri ve 1997’den itibaren başkanı oldu.

“Onun, Trabzon’da Türk ve İslâm Eserleri - Kitabeler isimli 5 ciltlik eseri ile ortaya koyduğu kitabelerimiz, tarihin önemli vesikaları olup, üzerinde yaşadığımız toprakların tapu senetleri hükmündedir. Devlet adamlarımıza, dinî yada askeri veya diğer şahsiyetlerimize ait tarihi ve biyografik bilgiler veren yada ait olduğu döneme ait sanat, edebiyat gibi ilimleri bize sunan, ayrıca da devirlerinin etnografik özelliklerini yansıtan “mezar kitabeleri”miz de onlar gibidir. Kısaca ‘kitabeler’imiz, kim olduğumuz / kimliğimiz niteliğindedir.

“İşte o, Murat Yüksel; o mezarlıkta bu mezarlıkta bir köşede duran yada şu köşeye bu köşeye alınmış olan söz konusu kimliğimizi “mezar soyguncuları”nın çaldığı tarihimizi, “kitabler”deki Trabzon Tarihi’ni önümüze koyan adamdır.” (A. Musaoğlu)

ESERLERİ:

Atatürk’ün Bursa Seyahatleri ve Nutukları (Bursa Doğru, Hakimiyet gazetesinde tefrika, 1981-82), Kara Timartaşoğlu Umur Bey’in Bursa’daki Vakfettiği Kitaplar ve Vakıf Kayıtları (Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos-1984 sayısında ayrı basım, 1984), Türk Edebiyatında Hamsi (1989), Trabzonlu Muallim İbrahim Cûdî / Hayatı, İnsanî ve Edebî Kişiliği, Bazı Şiirleri, Eserleri ve Kenzü’l-Esma fi Şerhi’l-Esmai’l-Hüsna (1989), Trabzonlu Şair İsmail Safa / Hayatı, İnsanî ve Edebî Kişiliği, Eserleri, Bazı Şiirleri ve Mevlid-i Pederi Ziyaret’i (1989), Trabzonlu Şair Mehmet Behçet / Hayatı ve Şiirleri (1990), Çukurova’da Türk İslâm Eserleri ve Kitabeler (1990), Trabzonlu Tayyibzade Hafız Mehmed Zühdî / Hayatı, Eserleri, Bazı Şiirleri ve Nazmu’s-Siyer’i (1990), Trabzon’da Türk İslâm Eserleri ve Kitabeler 5 Cilt (1990-2000), Yunus Emre’de İslâm Tasavvuf ve Ahlâkı (1991), Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri 3 Cilt (1993), Faik Ahmet Barutçu’nun İstikbal Gazetesi Belgelerine Göre Ali Şükrü Bey ve Topal Osman Ağa (1993), Şair Şevket / Trabzon Tarihi’nden Sayfalar ve Şevketname-i Osmanî (1993), Karadeniz Teknik Üniversitesinin Tarihi Gelişimi (Osman Kaya ile, 1994), Trabzon’da Üç Dost Kalem (Mustafa Yazıcı ve İbrahim Sağlam ile, 1995), Gümüşhane Kitabeleri (1997), Trabzon Sülüklü Şehir Mezarlığındaki Tarihî Şahsiyetler ve Kitabeler (1998), Şairlerin Dilinden Trabzon (2002), Kur’an-ı Kerimden Dualar (2002), Dostlarıma Manzum Mektuplarım, Bediüzzaman Said Nursi’nin İhlas Risalesinin Manzum Şerhi (2002), Bediüzzaman Said Nursı’nin Uhuvvet Risalesı’nin Manzum Şerhi (2002), Bediüzzaman Said Nursî’nin Hastalar Risalesi’nin Manzum Şerhi (2002), Manzum İrşat Risaleleri (11 cilt), Kur’an-ı Kerim’den Süreler Kelime ve Toplu Ayet Mealleri, Kırk Ayet ve Kırk Hadis, Evrad-ı Muradiye Şerhi Trabzon Akyazı Kitabeleri (2004), Trabzon Köprübaşı Kitabeleri, Tarih-İ Zafer, Bıçakçı-Zade Hakkı, Ayaşlı Şakir, Hayatı ve Şiirleri (2004), Hakani Mehmed Bey, Hayatı, Edebi Kişiliği Eserleri ve Hilyesinin Tenkitli Metni, dinî Tasavvufî ve Hikemi Şiirler Antolojisi, Macaristan Kütüphaneleri Raporu (2 cilt), Emsal-i Ali (k.v.) Muallim Naci, Türk Arap ve Fars Edebiyatlarında Edebî Sanatlar, Kur’an-ı Kerim’de Edebi Sanatlar, Akçaabat’ta Türk-İslâm Eserleri ve Kitabeler (2005).

KAYNAK: Ergun Göze / Kitaplar Kitaplar (Türkiye, 11.6.1989), İslâmi Edebiyat (sayı: 12, Nisan-Mayıs-Haziran 1991), Hüseyin Albayrak / Murat Yüksel Bey ve Trabzon Kültürü (Karadeniz, 8.6.1991), İbrahim Sağlam / Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Karadeniz, 26.2.1992), Mustafa Yazıcı / Söyleşi (Hürses, 1.5.1992), Haşim Topuz / Murat Yüksel (Türk Kü1türü, sayı: 350, Haziran 1992), Salih Zeki Güngör / New-York Amerika Mektubu Tarih İçinde Trabzon (Karadeniz,13.7.1993), Erden Menteşoğlu / Ali Şükrü Bey ve Topal Osman Ağa (Yeni Giresun, 23.11.1994), Mehmet Aydın / Hamsi Tavada, Edebiyatta, Falda! (Virgül, sayı: 49, Mart 2002), Ahmet Musaoğlu / Murat Yüksel Anısına (Karadeniz Haber, 2.5.2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör