Murat Sarıcık

İslam Tarihçisi, Araştırmacı

Doğum
01 Ekim, 1956
Eğitim
Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi
Burç

İlahiyat profesörü, İslâm medeniyeti ve tarihi araştırmacısı, akademisyen. 1 Ekim 1956, Küçükköy / Korkuteli / Antalya doğumlu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi (1980) mezunu. Doktorasını bitirdiği üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Medeniyeti Sosyal Bilimler İslâm Kurumları Tarihi Anabilim Dalında (1989) tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesinde İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü başkanlığı (1993-95), İlâhiyat Fakülte Kurul üyeliği (1993-99) yaptı. Çalışmalarını aynı üniversitenin İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatı İslâm Tarihinde Bölümünde doçent doktor öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Prof. Dr. Murat Sarıcık'ın makale ve diğer yazı çalışmaları, AÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, HÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ekev Akademi, TDV İslâm Ansiklopedisi, Alsancak Tarih ve Kültür, Genç Ufuklar dergi ve kitaplarında yayımlandı. Sempoz-yumlarda özellikle Hz. Muhammed’in hayatına dikkat çekti ve Peygamber sevgisi  üzerine bildiriler sundu. Peygamber dönemini içeren konferanslar verdi. Pek çok kez bölgesel medya kuruluşlarında alanıyla ilgili konuşmalar yaptı. 

ESERLERİ:

Kavram ve Misyon olarak Ehl-i Beyt (1997), Örnek Nesil İçin Sahabe Modeli (1997), İnanç ve Zihniyet Olarak Cahiliye (1998), Batılı Kölelik Anlayışı Karşısında, Osmanlı’da Kölelik, Câriyelik ve Harem (1999), Hulefâ-yı Râşidin Döneminden İlginç Problemler (1999), Dört Halife ve Emeviler Döneminden İlginç Problemler (2001), İslâm Öncesi Dönem / Cahiliye Kültürü (2002), Dört Halife Dönemi / Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer I (2002), Dört Halife Dönemi / Hz. Osman-Hz. Ali II (2002), Ali Fahreddin-i Sağir Karyesi”nden Günümüze Küçükköy Beldesi’nin Tarihi ve Sülâleleri (A. Tatlı ile, 2002), Osmanlı İmparatorluğunda Nakîbü’l-Eşraflık Müessesesi (2003), Örnek Nesil İçin Sahabe Modeli (2006), Canan'ın Can Dostu Hz. Ebu Bekir (r.a.) (2008), Sorularla Kaderin Şifreleri (2009), Adalet Timsali Hz. Ömer (r.a.) (2009), Hayâ Timsali Hz. Osman (r.a.) (2009), Bütün Yönleriyle Dört Halife Dönemi (2010), İlim Şehrinin Kapısı Hz. Ali (r.a.) (2010), Hz. Peygamber'in Açıklamaları Işığında Deccal ve Deccaliyet (2011), Hz. Ali İlk Üç Halife İle Kavgalı mıydı? (2012), Şeytandan Günümüze Irkçılık (2013), Put: Hicaz'ın Beş Putu ve Çağdaş Putlar (2014).

 KAYNAKÇA: Murat Sarıcık / Hulefâ-yı Râşidîn Döneminden İlginç Problemler (1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Murat Sarıcık Kitapları (nesilyayinlari.com, 30.09.2016).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör