Saatçi Hasan Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm

 

16. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. ? - Ö. 1604, Erzurum). Hasan Paşa Enderun (Saray Okulu)’dan yetişerek çukadar-ı şehriyari oldu. Ağustos 1584’te mirahur-i sani, 1589’da mirahur-i evvel görevine getirilmiş; Kasım 1590’da Yeniçeri Ağası olmuştu. Ardından Ocak 1591’de Rumeli Beylerbeyliği’ne atandıysa da 1592/93’te bu görevden alındı. Sonra Diyarbekir Valisi oldu ve 1593/94’te yeniden azledilerek ardından kubbe veziri yapıldı.

Hasan Paşa, 1601/02’de Sadaret Kaymakamlığı’na getirildi. Onun zamanında payitahta çoğunlukla üzücü haberler geldiğinden, 1602/03’te bu görevden de azledilerek Trabzon'a vali yapıldı. 1603/04’te Erzurum Serdarı olarak gitmiş ve 1604 yılının başlarında ölmüştür… Paşa; bir süre Sultan III. Murat’ın gözde adamı, öte yandan da Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa’nın kıskandığı adam olmuştu. İlim sahibi bir devlet adamıydı.

KAYNAK:  Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. II, s. 127, 1996).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör