Necip Türkçü

Dil Araştırmacısı

Doğum
Ölüm
22 Şubat, 1950
-

Dilci (D. 1871, Edirne - Ö. 22 Şubat 1950). Askerî Rüştiye (ortaokul, 1886) mezunu. Kendi çabasıyla Farsça ve Fransızca öğrendi. Rüsûmat Dairesinde memurken İttihatçıların ileri gelenlerinden Talat Paşa ile birlikte yargılanarak hüküm giydi (1893). İki yıl hapis yattıktan sonra Bursa’da üç yıl gözetim altında tutuldu (1895-97). İzmir’e yerleşerek Tevfik Nevzat’ın çıkardığı Hizmet dergisinde dil konusunda yazılar yayımladı. II. Meşrutiyet (1908)’ten sonra Türk Ocağı İzmir Bubesi başkanlığı yaptı. Bu yıllarda Baha Tevfik’in Felsefe dergisinde aynı alandaki inceleme ve yazılarını sürdürdü. Hakkında İbrahim Olgun’un hazırladığı tanıtma kitabı TDK Yayınları arasında çıktı.

KAYNAK: Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982), Ömer Faruk Huyugüzel / Necip Türkçü (hayatı, Türkçülük ve dil konularındaki fikirleri, 1988), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör