Muhsin Koçak

İslam Hukukçusu

Doğum
Eğitim
Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi

İslâm hukuku araştırmacısı. 1950, Derepınar köyü / Alaca / Çorum doğumlu. İlköğrenimini köyünde yaptı. 1971 yılında Çorum İmam Hatip Okulundan, 1976 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesinden mezun oldu. Çalışma hayatına İzmir Müftü Yardımcısı (1976) olarak başladı. 1977 yılında Samsun Yüksek İslâm Enstitüsüne fıkıh asistanı olarak girdi. 1982 yılında Yüksek İslâm Enstitülerinin İlâhiyat Fakültelerine çevrilmesi üzerine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde İslâm Hukuku öğretim görevlisi oldu. 1988’de “Hz. Ömer ve Fıkhı” adlı tezini vererek doktor, 1991 yılında doçent, 1997 yılında profesör unvanlarını aldı. Çalışmalarını aynı kurumda öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Makalelerini 1991 yılından itibaren OMU İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Şafak Fikir-Edebiyat ve Sanat Dergisi’nde yayımladı. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

ESERLERİ:

İslâm Vasiyet Hukuku (1991), Hadislere Göre Meşru Olmayan Alışverişler (1995), El-İmamu Züfer ve Fıkhuhu (1995), İslâm Hukukunda Devletin Bazı Gelir Kaynakları (1996), İslâm Hukukunda Hükümlerin Değişmesi Açısından Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları (1997).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör