Muhsin Demirci

Tefsir Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi

Tefsir araştırmacısı. 1953, Sivri / Tortum /  Erzurum doğumlu. İlkokulu bitirdikten sonra hafızlık yaptı ve 1996 senesinde bir yıl süreyle Beyazıt Camii eski imam hatibi Abdurrahman Gürses Hocaefendi’den Tecvid ve Tashih-i Hurûf dersleri aldı. 1973’te Erzurum İmam Hatip Okulundan, 1978’de Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinden mezun oldu. Bir süre imam hatiplik ve öğretmenlik yaptı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesindeki görevine 1982 yılında araştırma görevlisi olarak başladı.

1988’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Muhammed b. Abdirrahman el-İsfahânî ve Tefsirdeki Metodu” adlı doktora tezini bitirdi. 1994’de yardımcı doçent, 1996 yılında doçent oldu. İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

ESERLERİ:

Esbabu’n-Nüzul, Ebu’s Sena el-İsfahani ve Tefsirdeki Metodu, Vahiy Gerçeği (1996), Kur’an’ın Müteşabihleri Üzerine (1996), Kur’an Tarihi (1997), Tefsir Usulü ve Tarihi (1998), Lokman Sûresi Tefsiri, Kur’an’da Ana Konular, Tefsir Tarihi (2003).

KAYNAK: Prof. Dr. Yakup Çiçek-Bünyamin Açıkalın / Türkiye İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri (2000). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör