İzzet Ulvi Aykurt

Milletvekili, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
-
-
Diğer İsimler
İzzet Ulvi Aykurd

Yazar, siyaset adamı, milletvekili (D.1880, Eskişehir – Ö.?). Özel eğitim görerek yetişti. 1902 yılında hürriyet hareketlerine katıldığı için, üç yıl hapse ve üç yıl da sürgüne mahkum edildi. 1908 ihtilâlinde serbest kalan İzzet Ulvi, çeşitli gazete ve dergilerde yazı ve şiirler yayımlamaya başladı. Bu alandaki ünü yaygınlaştı. Bu arada, Atatürk’ün başlattığı, Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması hareketine fiilen katıldı.

İzzet Ulvi Bey, Millî Mücadele günlerinde, özellikle Afyonkarahisar cephesinde, sivil olarak büyük yararlar sağladı. Afyonkarahisar’da örgütlenen, direniş hareketinin içerisinde yer alarak o günlerde Mustafa Kemal’in dikkatini çekti. Devlet kademelerinde kaymakamlık, mektupçuluk, Mekke Eminliği, divan kâtipliği, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kalem müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. İkinci dönem TBMM’ye Afyonkarahisar mebusu olarak girdi ve dört dönem temsil ettiği Afyon’a önemli hizmetlerde bulundu.

İzzet Ulvi, gerek Afyonkarahisar-’da yayımlanan mahalli gazetelerde, gerekse dönemin en önemli yayın organı olan Hakimiyeti Milliye (sonradan Ulus) gazetesinde başyazar olarak önemli makalelere imza attı. Türk Ocakları, Muallimler Birliği umumi kâtiplikleri ile Türk Dil Kurumunun Yayın Kurulu başkanlığını yaptı. Türk Vezni adıyla yayımlanan ders kitabı, iki kez basılmıştır.

HAKKINDA: İrfan Ünver Nasrattınoğlu – Mehmet Sarlık / 75 Yılda Yöneticilerimiz (1998).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör