İzzet Mehmed Paşa (Safranbolulu)

Osmanlı Valisi

Doğum
Ölüm
19 Eylül, 1812

18. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. Safranbolu, 1743 - Ö. Manisa, 19 Eylül 1812). Zülüflü Baltacılardan Silahtar Ağa Kapıcıbaşı İbrahim Ağazade Ali Ağa’nın oğludur. 1759/60’da İstanbul’a gelerek amcası Benli Mustafa Paşa dairesine girdi. Amcasının oğlu İbrahim Bey’le çalışarak kitabet ve yapım işleri ile meşgul oldu. Sultan III. Mustafa zamanında kapatılan Baltacı Ocağı, Sultan I. Abdülhamit zamanında yeniden açılınca oraya girdi. Karavezir Mehmed Paşa’ya mensubiyetle Darüssaade Ağası yazıcısı oldu. Sonra kendisine muhasebe-i evvel payesi verildi.

İzzet Mehmed Paşa, Eylül 1778’de Darphane Emini olmuştu, buradaki hizmeti takdir edilince Şah Sultan kethüdası yapıldı. Ardından Halil Hamit Paşa’nın kızıyla evlendi. 17 Temmuz 1779’da Şah Sultan kethüdalığından alındı. Ekim ayında Şehremini (Belediye Başkanı), 26 Mart 1786’da Tersane Emini oldu. Aynı yılın Temmuz ayında vezirlik sanıyla Hanya,  Kasım-Aralık 1786’da Diyarbekir, Ocak 1787’de İçel, Şubat’ta Bender Muhafızı, Mayıs’ta Cidde Valisi, sonra Boğaz Muhafızı oldu. Mart 1791’de Mısır Valisi ve Mayıs 1793’te Anadolu Beylerbeyi olup 20 Ekim 1794’te sadrazam (başbakan) oldu. 30 Ağustos 1798’de görevden alınarak Sakız’a sürüldü. Sürgün yeri sonra Manisa'ya çevrildi ve 19 Eylül 1812 tarihinde orada öldü.

İzzet Mehmed Paşa; Balıkpazarı’nda bir cami yaptırmıştı… Kâtip, tedbirli ve güçlü bir devlet adamıydı. Yüce gönüllü ve kerim olup kimseyi incitmemiştir.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. III. s. 456/57, 1996).  

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör