İzzet Ali Paşa

Divan Şairi, Hattat, Şair

Doğum
Diğer İsimler
Ali (asıl adı)

Divan şairi, hattat (D. 1692, İstanbul - Ö. 1734, Revan). Asıl adı Ali, mahlası İzzet’tir. Lale devrinde yaşadı. Şair Nedim’in dostlarındandı. Çeşitli mektupçuluk görevlerinde bulunduktan sonra vezirlik rütbesinde Sadaret Kaymakamı oldu. Ordu komutanı olarak katıldığı şark seferi sırasında Revan’da öldü. Nedim’in etkisinde şiir yazmış olmasına rağmen, Nedim’in de onun şiirlerine nazire yazmış olması, onun da başarılı bir şair olduğuna kanıt olarak gösterilir. Divan’ı basılmadı. İzzet Ali Paşa, aynı zamanda döneminin ünlü hattatları arasındaydı.

ESERLERİ:

Divan, Tarih-i Aynî’den Mütercem Bir Parça, Nigarname.

HAKKINDA: Salim Aydüz / Lale Devrinde Yapılan İlmî Faaliyetler (Divan ilmî Araştırmalar (sayı: 3, 1997), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Nurettin Albayrak / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 23, 2001). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör