İsmet Parmaksızoğlu

Tarihçi

Ölüm
07 Ocak, 1984
Eğitim
İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu

Tarihçi (D. 1924, Kavala / Yunanistan - Ö. 7 Ocak 1984, Ankara). İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da yaptı. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu (1944) mezunu. Manisa ve İstanbul’da kütüphane müdürlükleri ve öğretmenlik yaptı (1945-54). Bağdat’ta araştırmalarda bulundu, Arapçasını ilerletti (1954-56). Yurda dönüşünde Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde uzmanı, genel müdür yardımcısı (1962) ve genel müdür (1964) oldu. 1967 yılında Bağdat Kültür Ataşeliğine atandı. Dönüşünde yeniden MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Kültür Müsteşarı Vekilliği yaptı. Bakanlık müşaviri iken 1978 yılında emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra özel okullarda öğretmenlik yaptı.

Türkiye Yazmalar Kataloğu hazırlama çalışmalarına katıldı. Millî Eğitim Bakanlığının 1000 Temel Eser Yayın Kurulu ve Türk Tarih Kurumu üyeliklerinde bulundu. Makalelerini Millî Kültür dergisi ile Belleten’de yayımladı. Türk ve İslâm ansiklopedilerine maddeler hazırladı. Türk kültürü ve tarihi konusunda araştırmalarıyla tanınmıştı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kıbrıs Sultanı, II. Mahmut Kütüphanesi, Manisa Genel Kütüphanesi Tarih Coğrafya Yazmaları Kataloğu, T.C. İnkılap Tarihi (ders kitabı), Sosyal Bilgiler (ders kitabı), İslâm Uluları, Genel Tarih I, Eski Çağlarda Türkler ve Türk Tarihinin İlk Dönemleri, Ermeni Komitelerinin İhtilal Hareketleri ve Besledikleri Emeller, Türklerde Devlet Anlayışı (Osmanlı dönemi), Tarih Boyunca Kürt - Türkleri ve Türkmenler.

SADELEŞTİRME: Tacü’t-Tevârih (5 cilt), Seyahatnâme (4 cilt), İbn-i Batuta Seyahatnâmesinden Seçmeler, Osmanlı Tarihi (Ahmed Rasim’den seçmeler), Kutübname (Firdevsî-i Rumî’den, İbrahim Olgun’la), Mehmet Asaf’ın 1909 Adana Ermeni Olayları ve Anıları, Sefînetü’l-Vüzera, Nusretnâme, Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (9 cilt), Sicilli Osmanî (İbrahim Olgun’la, basılmadı).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör