İsmet Miroğlu

Tarihçi

Doğum
Ölüm
23 Ekim, 1997
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü

Tarihçi (D. 1944, Kalecik köyü / Bayburt – Ö. 23 Ekim 1997, İstanbul). İlkokulu Kalecik’te, ortaokulu Bayburt’ta, liseyi Erzincan’da okudu. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden “Fatih Devrinde Osmanlı-Kırım Münâsebetleri” konulu lisans teziyle (1969) mezun oldu. Altı ay sonra aynı kürsüde asistan olarak çalışmaya başladı. “16. Yüzyılda Bayburt Sancağı” adlı teziyle doktorasını (1974) tamamladı. 1981 yılında “16. Yüzyılda Kemah Sancağı” adlı teziyle doçent, 1989 yılında profesör oldu. 1987 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne tayin edildi, Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerini modern anlamda yeniden yapılandırdı. İstanbul’daki Osmanlı Arşivini eski yerinden şimdiki yerine taşıdı ve modern teçhizatla donattı. 1990 tarihinde üniversitedeki görevine döndü. 1991’de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanı oldu. Vefatına kadar bu görevine devam etti.

Mimaroğlu, 1994’te yayın hayatına giren Tarih ve Medeniyet (1994, 64 sayı) dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Sohbetlerinde Türk milletinin Müslüman bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu her yerde dile getirirdi. Uzun yıllar Türkiye gazetesinde “Gerçeklerin Aynası” başlığıyla yazılar yayımladı. Osmanlı paleografyası konusunda uzmandı. Mezarı, Eyüp Sultan’daki Gümüşsüyü tepesinin batı tarafındadır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kitabiyat (1972), İstanbul Rasathanesine Ait Belgeler (1973), XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı (1973), XVI. Yüzyılın Başlarında Erzincan Şehri (1516-1530) (1975), Tevarih-i Cedid-i Mir’at-ı Cihan Adlı Eserin Müellifine Dair (1976), XVI. Yüzyılda Kemah Sancağı (1981), Tarihten Bir Yaprak (1984), Hindistan Hakkında XVIII. Yüzyılda Yazılmış Küçük Bir Eser (1985), Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası 1520-1566 (1990).

YAYINA HAZIRLAMA: Mahmud Celaleddin Paşa / Mir’at-ı Hakikat (ortak, 1980), Mahmud Celâleddin Paşa / Miv’ât-ı Hakîkat (Tarihî Hakîkatların Aynası, 1983).

Ayrıca ders kitapları vardır.

KAYNAK: Hüdavendigar Onur / Türk Sağı Sözlüğü (2001), Türkiye gazetesi (23.10.2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör