Necdet Subaşı

Toplum Bilim Araştırmacısı, Felsefe Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Toplum bilim ve felsefe araştırmacısı. 1961, Şavşat / Artvin doğumlu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1986) mezunu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora (1995) yaptı. Millî Eğitim Bakanlığında (1986-91), Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde (1991-2002), Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak (2002-) çalıştı.

Din sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, çağdaş Türk düşüncesi, Türk modernleşmesi, Aleviler, Diyanet, Avrupa İslâmı, gündelik hayat, modern Türk edebiyatı, Türk modernleşmesi, kültürel / dinsel farklılaşmalar, Alevi modernleşmesi gibi konularda araştırma ve incelemeler yaptı. Seminer, sempozyum ve panellere katılarak bildiriler sundu, alanıyla ilgili konularda konferanslar verdi.

Makaleleri; Tezkire, Toplum ve Bilim, Birikim, Bilgi ve Hikmet, Türkiye Günlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İslâmi Araştırmalar, Avrupa Günlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Araf ve İslâmiyat, Bilgi ve Düşünce, Folklor ve Edebiyat, Bilimnâme, Aleviler, Köprü, Türk(iye) Kültürü dergileri ile armağan ve ortak kitaplarda yayımlandı. Öteki Türkiye’de Din ve Modernleşme adlı kitabında Türkiye’nin modernleşme pratiğinin Sünnilik ve Alevilik üzerindeki etkilerini inceledi. İslâmiyat, Sivil Toplum, Avrupa Günlüğü, Tezkire, Değerler Eğitimi Dergisi, İslâmi Araştırmalar Dergisi, Milel ve Nihal dergilerinde hakem ve danışma kurulu üyesi olarak görev aldı. Sosyoloji Derneği ve Türk Sosyal Bilimler Derneği üyesidir.

ESERLERİ (Araştırma):

Türk Aydınının Din Anlayışı (1996), Kutsanmış Görüntüler (1999), Öteki Türkiye’de Din ve Modernleşme (2004), Gündelik Hayat ve Dinsellik (2004), Alevi Modernleşmesi (2005).

KAYNAK: Serkan Öztürk / Öteki Türkiye’de Din ve Moderleşme (Virgül, sayı: 62, Mayıs 2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör