Nurullah Çetin

Araştırmacı, Yazar

Doğum
02 Mart, 1964
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Araştırmacı-yazar, öğretim üyesi. 2 Mart 1964, Kuşu kasabası / Simav / Kütahya doğumlu. İlköğrenimini (1974) Kuşu kasabasında, ortaöğrenimini (1980) Manisa’nın Demirci ilçesinde tamamladı. 1980-81 öğretim yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1985) bitirdi ve 1986 yılında burada araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını (1988) ve doktora öğrenimini (1995) aynı bölümde tamamladı. Yüksek lisans tezinin konusu “Tanzimat’tan Fuat Köprülü’ye Kadar Bizde Edebiyat Tarihçiliği” (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1988), Prof. Dr. Olcay Önertoy’un yönetiminde hazırladığı doktora tezinin konusu ise “Behçet Necatigil, Hayatı-Sanatı ve Eserleri” (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1995)dir. 1997 yılında aynı yerde yardımcı doçent kadrosuna yükseltildi. 1998 tarihinden itibaren Londra Üniversitesine bağlı School of Oriental and African Studies (SOAS)’de “Mustafa Kemal Atatürk Fellowship” programı çerçevesinde Türk dili ve edebiyatı dersleri vermek üzere misafir öğretim üyesi olarak görevlendirildi. Bu görev 2000 tarihinde sona erdi. 2002 yılında aynı üniversitede (Londra Üniversitesi) bir yıl süreyle tekrar görevlendirildi. 1999 tarihinde doçent oldu ve Mart 2000 tarihinde de Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doçentlik kadrosuna atanarak çalışmalarını burada sürdürdü. 2005’te profesör oldu.

Yeni Türk edebiyatına dair makale ve denemeleri, AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Millî Kültür, Türkoloji Dergisi, Türk Dili Dergisi, OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, Esin Sanat, Dergâh, Hece, Hece Öykü, Dergi Yansıma, Edebiyat Otağı dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Recaizade Mahmut Ekrem Bütün Eserleri (3 cilt, İsmail Parlatır ve Hakan Sazyek ile birlikte, 1997), Behçet Necatigil Hayatı, Sanatı ve Eserleri (1997), Çağdaş Türk Edebiyatı (Olcay Önertoy, Zeliha Güneş, Sakine Öztürk Çelik ile birlikte, 1998), Edebiyat Bilgi ve Kuramları (Canan İleri ile birlikte, 1999), Genç Kalemler Dergisi (İsmail Parlatır ile birlikte, 1999), İsmet İnönü (Yazan: Ali Fuad Erden, Sadeleştirenler: Olcay Önertoy-Nurullah Çetin, 1999), Tevfik Fikret Bütün Şiirleri (İsmail Parlatır ile birlikte, 2001), Şiir Çözümleme Yöntemi (2004), Roman Çözümleme Yöntemi (2004), Yeni Türk Şairinin “Yusuf ile Züleyha Hikâyesi” Duyarlığı (2004), Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Rubaî (2004), Yeni Türk Şiirinde Geleneğin İzleri (2004), Şinasî Bütün Eserleri (İ. Parlatır’la birlikte, 2005).

ORTAK KİTAP: Edebiyat Sosyolojisi (ed. Köksal Alver, 2004) ve Âsaf Halet Çelebi Kitabı (2003).

KAYNAK: Soruşturma: Roman ve Söylem 1- Romanda Mahremiyet (Edebiyat Ortamı, Aralık 1997), Behçet Necatigil ve Türk Şiirindeki Yeri Üzerine Nurullah Çetin’le Bir Mülâkat (Türk Edebiyatı dergisi, Eylül 1998), Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir (2000), Dilde Eğitim ve Sömürgecilik Üzerine N. Çetin’le Bir Mülâkat (Toplam, Ocak-Şubat 2004), Doç.Dr. Nurullah Çetin ile (söyleşi, Lise Defteri, Mart 2004), Nurullah Çetin ile Söyleşi (Yavuzlar dergisi, Mayıs 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör