Celal Kırca

Kur'an İlimleri Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü

Kur’ân ilimleri araştırmacısı. 1945, Espiye / Giresun doğumlu. Espiye - Cibril İlkokulunu bitirdikten sonra bir süre Kur’ân hıfzetti. Daha sonra İstanbul İmam Hatip Okulu (1967), Petevniyal Lisesi (1967) ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü (1971) bitirdi. Ordu İmam Hatip Lisesindeki öğretmenliğinin ardından Gölköy (Ordu) İmam Hatip Lisesine (1976) müdür olarak atandı. 1977 yılında tefsir asistanı olarak Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsüne girdi. Burada “İlmî Tefsir Hareketi” teziyle öğretim üyesi oldu. Uludağ Üniversitesi SBE’de “Kur’ân-ı Kerim ve Modern İlimler” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 1985 yılında yardımcı doçent, 1988’de doçent, 1994’te profesör oldu. Bir ara araştırmalarda bulunmak üzere İngiltere’ye (1995) gitti. 2000’de Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanlığına atandı. Bulunduğu fakültede Temel İslâm Bilimleri Bölümü başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, dekan yardımcılığı, üniversite genel sekreter vekilliği, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu üyeliği gibi idarî görevlerde bulundu. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.

İlk yazısı 1970 yılında Tohum dergisinde çıktı. Öğrencilik yıllarında Tarla ve Tohum dergilerinde çalıştı. 1988 yılında Tercüman gazetesi tarafından yayımlanan Kur’ân-ı Kerim Ansiklopedisi, 1989 ve 1990’da aynı gazete tarafından çıkarılan Sahabiler Ansiklopedisi ve Evliyalar Ansiklopedisi adlı ortak çalışmaların yazar kadrosunda yer aldı. Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi içinde yer alan “İslâm Dini ve Tıp” bölümünü hazırladı. MEB Din Öğrenimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ve bazı il müftülükleri tarafından yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELME: Kur’ân-ı Kerim ve Modern İlimler (1981), Kur’ân-ı Kerim ve Fen Bilimleri (1984), İlimler ve Yorumlar Açısından Kur’ân’a Yönelişler (1993), Tefsir Usulü (ders notları, 1993), Kur’ân ve İnsan (1995), Kur’ân ve Bilim (1996).

ORTAK KİTAP: Kur’ân-ı Kerim Ansiklopedisi (1988), Sahabiler Ansiklopedisi (1989), Evliyalar Ansiklopedisi (1990), İslâmî Kavramlar (1997).

HAKKINDA: Suat Yıldırım / Kur’ân-ı Kerim ve Kur’ân İlimlerine Giriş (1983), İsmail Cerrahoğlu / Tefsir Tarihi (cilt II, 1988), Dücane Cündioğlu (Bilgi ve Hikmet Dergisi, sayı: 7, 1993).