Nuri Şeyda

Çevirmen, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi
Diğer İsimler
Mehmed Nuri Şeyda Bey

Şair, yazar ve çevirmen (D. 1866, İstanbul – Ö. 1901, İstanbul). Tam adı Mehmed Nuri Şeyda Bey’dir. Soğukçeşme Askerî Rüştiyesinde (ortaokul) okudu. Hariciye (Dışişleri) ve Adliye nezaretlerinde (bakanlık) Ticaret İcrâ Dairesi başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Dönemin müzik ustalarından Klâsik Türk Müziği eğitimi aldı, besteler yaptı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Tarih-i Enbiya, Mukabele, Mükemmel Sarf-ı Fransevî

ROMAN: İhsas-ı Kalb, Âyine-i Dil, Kızlar Mektebi.

ÇEVİRİ: Manon Lesko, Rafael, Terane, Hamlet.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. III, 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör