Hayretî

Divan Şairi

Ölüm
-

Divan şairi (D. ?, Vardar Yenicesi (Yannitsa) - Ö. 1534). Yusuf Sineçak’ın kardeşi. Döneminin Bektaşilik çizgisini benimsemiş güçlü divan şairlerindendir. Kullara kulluğu reddeden mert, başeğmez söyleyişleriyle tanındı. İstanbul’a gelip, İbrahim Paşa’ya bir kaside sunduğu söylenir. Vardar Yenicesi’nde kendi kurduğu tekkede gömülüdür.

Divan’ı Mehmet Çavuşoğlu tarafından bastırıldı (1981). Ayrıca Baharistan, Nâme-i Hayretî, Mahabbetname-i Hayretî adlı üç mesnevisi bir mecmuada, bir Şarkı Defteri’nde gazelleri bulundu.

ESERLERİ:

Divan (Tenkildi basım, Mehmed Çavuşoğlu – M. Ali Tanyeri, 1981), Belgrad Şehrengizi (yazma), Yenice Şehrengizi.

HAKKINDA: M. Fuad Köprülü / Türk Edebiyatı Tarihi (1926), Harun Tolasa / TDE Ansiklopedisi (c. 4), Mustafa Tatçı / Hayretî Divanı’nda Din ve Tasavvuf (1986) - TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 18, 1998).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör