Haydar Bammat

Düşünür, Yazar

Eğitim
Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Diğer İsimler
Georges Rivoire

Kuzey Kafkasya bağımsızlık hareketi lideri, fikir adamı ve yazar (D. 1890, Temir Khan Choura / Dağıstan – Ö. 1965, Paris / Fransa). Bazı yazılarında Georges Rivoire takma adını kullandı. Önce İslâmî ilimleri ve Arapçayı öğrendi. 1912 yılında Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun ol­du. Doktorasını da aynı üniversitede yaptı. Bu yıllarda Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti bağımsızlık ha­reketlerinde önemli roller üstlendi.Bağımsızlığın ka­zanılmasından sonra Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Dı­şişleri Bakanı oldu. 1918 Mart’ında Türkiye ile Kuzey Kafkasya arasında Trabzon’da yapılacak barış konferansına katılmak üzere heyet başkanı olarak Türkiye’ye geldi. Azerbaycan-Kuzey Kafkasya Bağımsızlık Komitesi başkanı iken art arda gelen Rus işgalleri sonucunda 1921’de geri çe­kilen askerî birliklerle beraber Türkiye’ye sığındı. Trab­zon’da kısa bir süre kalıp evlendi ve daha sonra Paris’e yer­leşti. Orada The Caucasus adlı altı dilde yayımladığı dergisiyle bağımsızlık mücadelesini sürdürdü. İslâma yaptığı hizmetler nedeniyle Afganistan Kralı Nâdir Şah, 1925 yılında onu Afgan va­tandaşlığına geçirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında siyasî hayattan çe­kilerek doğrudan doğruya İslâmiyet ve İslâm dünyası ile ilgili eserler vermeye başladı. Bu arada Afganistan’ın İsviçre Maslahatgüzarı olarak görev yaptı. Cesur ve kabiliyetli bir lider olarak tanındı.

BAZI ESERLERİ:

Le Probleme de Cacase (1911), Le Caucase et la Revolution Russe (1929), La Position de la Turquie, Le Mois Suissı Montreux (1943), Visages de l’Islâm (1946), Apport des Musulmans a las Civilisation (1962), İslâmiyet’in Manevî ve Kültürel Değerleri (çev.: Bahadır Dülger, 1963).

KAYNAK: Ertuğrul Yaman / Türkiye’deki Türk Dünyası (A.K. Bolaç – A. Esatoğlu ile, 1998), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör