Bahâeddînzâde

Mutasavvıf, Şair

Ölüm
Diğer İsimler
Muhyiddin Muhammed Efendi

Mutasavvıf-şair (D. ? – Ö. 1544, Kayseri). Bayramî şeyhlerinden. Zahirî ilimleri Mevlânâ Kestelî’den okudu. Tasavvufta Şeyh Yavsî’nin talebesidir. Bu zatın ölümünden sonra yerine geçerek bir müddet irşadla meşgul oldu.

ESERLERİ:

Şerh-i Esmâ-i Hünsâ, Şerh-i Fıkh-ı Ekber, Risâletü’t-Tevhîd, Risâletü’l-Vücûd, Risâletü Sırri’l-Kader, Müdâfaanâme fî Hakki Şeyhi Ekber.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör