İsmail Usta

Halk Aydını

Doğum
Ölüm

Halk filozofu (D.1911 [R.1327], Alaca köyü / Erzurum – Ö. 1989, Erzurum). Öğrenimini Erzurum’da mahalle mekteplerinde yaptıktan sonra feyizlerini (manevi aydınlık); Sebilürreşat dergilerinden, Müftü Sadık Efendi’den, Ahmet Şirani Hazretleri gibi zatlardan alarak yetişti. Ermeni zulmünden ağır yaralı olarak kurtuldu. Asıl mesleği hattatlık olmakla birlikte, kendisini yetiştirerek, bir halk filozofu ve bir “ayaklı kütüphane” gibi çevresindekilerin bilgilenmesine büyük katkılarda bulundu. Ölümü üzerine Necmettin Turinay, Fatin Sezgin, M. Çetin Baydar, Feyyaz İbrahimhakkıoğlu, Şahin Uçar, Bekir Soysal, Yavuz Akpınar, H. Ali Kasır, Nurullah Genç ve oğlu Dr. Ali Gürcan tarafından hakkında yazılar yazıldı. Özellikle tarih üzerindeki görüş ve düşünceleri öykü yazarı Mustafa Kutlu tarafından Siyasi Tarih Üzerine Konuşmalar adılı bir kitapta toplandı.

Tarihte beğendiği, sevdiği, büyüklerde, meşhurlarda nirengi noktası olarak hep mertliği esas alırdı. Beğenmiş olduğu en büyük komutanlar, Hazreti Halid Bin Velid, Tarık Bin Ziyad, Selahaddin-i Eyyubi ve Kartaca ordularının başkomutanı Anibal idi. Beğenmiş olduğu İslâm âlimlerinin başında yukarıda değindiğimiz gibi, İmam-ı Azam, İmam-ı Gazali ve Muhyittin-i Arabi gelirdi. ‘İbn-i Arabi’ şeklinde tabir etmiş olduğu Muhyittin-i Arabi Hz.’ni hiç dilinden düşürmezdi. Devrimizin büyüklerinden en çok beğendikleri Âkif, M. İkbal, Cemaleddin Afgani ve Eşref Edip idi. (…) ‘Hüseyin Avni’yi kader arkadaşlarından üstün kılan en önemli özellik, bir daha mebusluğa tenezzül etmeyişidir’ derdi.” (Mustafa Kutlu)

 “O tarihin küf tutmuş eski sayfalarından çekip aldığı çok canlı tablolarıyla, zamanın ve nesillerin dışında bir fikir ve düşünce dünyası tesis etmeyi çok iyi biliyordu. Geçmişin de tıpkı gelecek gibi dinamik, öğretici, canlı bir uzviyet olduğunu bu halk mütefekkirinden öğreniyorduk.” (Mustafa Çetin Baydar)

HAKKINDA: M. Sıtkı Aras / Erzurum’un Manevî Mimarları (1996).