Muhittin Mekki

Yazar, Şair

Ölüm
01 Aralık, 1936
Eğitim
Harp Okulu
Diğer İsimler
Mehmet Muhittin Mekki (tam adı)

Şair ve yazar (D. 1874, Mekke - Ö. 1 Aralık 1936, İstanbul). Tam adı Mehmet Muhittin Mekki, künyesi Arapgirlioğlu, soyadı Çağpar’dır. İlköğrenimini Mekke’de tamamladı. İstanbul’da Harp Okulunu bitirdikten sonra çeşitli askerî görevlerde bulundu. Şiir yazmaya Erkân-ı Harbiye (Genel Kurmay) Miralayı (alay komutanı) Recep Vahyi Bey’in teşvikiyle başladı. Abdülhak Hamit, Cenap Şahabettin, Ali Ekrem ve Süleyman Nazif’le mektuplaşarak edebî dostluklar kurdu.

ESERLERİ:

ŞİİR: Yeşil Yaprak (1915), Yeni Mevlid-i Nebevi (Süleyman Çelebi’den, 1919), Yeni Filiz (1930).

OYUN: Vatan Daha Güzel (Güzel Rumeli adlı oyunuyla birlikte, 1914), Anîze, (manzum, 1919), Nahit, (manzum, 1930).

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 1930-42), TDE Ansiklopedisi (c. II, 1976-98), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör