Muhittin Birgen

Gazeteci, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
01 Ekim, 1951
Eğitim
Darülfünün Edebiyat Şubesi (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Diğer İsimler
Taninci Muhittin

Gazeteci-yazar, siyasetçi (D. 1885, İstanbul – Ö. 1 Ekim 1951, Ayaspaşa). “Taninci Muhittin” namıyla tanındı. Unkapanı Rüştiyesinde orta, Vefa İdadîsinde lise öğrenimi gördü. Darülfünûn Edebiyat Şubesini bitirdi. 1906-08 yılları arasında Hicaz Demiryollarında çalıştı, 1908’den itibaren de çeşitli okullarda felsefe öğretmenliği yaptı. 1908’de İttihad ve Terakki ile yakın ilişkiler kurarak Tanin gazetesinde yazılar yazdı. Bu gazetenin hayatında önemli bir yeri oldu ve yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Bu arada İttihad ve Terakki Partisi içindeki konumu gittikçe yükseldi ve Meclis-i Mebusan’a üçüncü dönem Çorum mebusu olarak katıldı. İttihad ve Terakki döneminde “Meslekî temsilcilik” biçiminde adlandırılan millî iktisat anlayışını savundu. Kurtuluş Savaşı yıllarında Millî Mücadeleyi destekledi. II. Abdülhamit döneminde bir süre Bekirağa Bölüğünde tutuklu kaldı.

1920-21 yıllarında, hükümetin yarı resmî yayın organı Hakimiyet-i Milliye gazetesinin başyazarlığını yaptı. Ardından Matbuat Umum müdürlüğüne getirildi. Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1925’te bir grup arkadaşıyla Meslek gazetesini çıkardı ve burada da “Meslekî Temsilcilik” akımını savunan yayın yaptı. Daha sonra Mart 1930’da Türk Kooperatifçisi adlı Türkiye’de ilk bağımsız kooperatif dergisini çıkardı. 1939 yılında 6. dönem Mardin milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Fakat bir müddet sonra Meclis oturumlarına devam etmediği için milletvekilliği düşürüldü. Son yıllarında ticaretle uğraştı.

ESERLERİ:

Muharebe Notları: Yedek Subay Okulları İçin (1934, 1936), Tarihimiz ve Cumhuriyet (yay. haz. Zeki Arıkan, 1997).

KAYNAKÇA: Zeki Arıkan / Tarihimiz ve Cumhuriyet (1997), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007).

 
FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör