Muhit Tümerkan

Milletvekili, Tıp Doktoru, Bürokrat, Siyasetçi

Doğum
20 Nisan, 1906
Ölüm
16 Kasım, 1977
-
Eğitim
İstanbul Tıp Fakültesi
Burç
Diğer İsimler
E.A. Tümerkan

Tıp doktoru, bürokrat, siyaset adamı, milletvekili (D. 20 Nisan 1906, Ayancık – Ö. 16 Kasım 1977). Tam adı E. A. Tümerkan. Sinop ve Kastamonu Mebusu ve Hukuk İlahiyat Profesörü Hasan Fehmi Bey ve Ayşe Sıdıka Hanımın oğludur.

İlk ve orta öğrenimini Pertevniyal, Galatasaray, Nişantaş ve Kabataş’ta tamamladıktan sonra Askerî talebe olarak başladığı İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. İhtisasını Dahiliyeci olarak Neş’et Ömer Kliniğinde tamamladıktan sonra lise ve tıp talebeliği sırasında spor teşkilâtı reisliği, kaptan ve temsilciliği; 1938 - 45 Beden Terbiyesi Merkez İstişare Heyeti Azalığı; Manisa Sıtma Savaş Merkez Tabipliği 1932; Antalya Sıtma Savaş Lâboratuvarı Şefliği (1934) yaptı. Roma Milletlerarası Malaryaloji Enstitüsünde Milletler Cemiyeti Bursiyeri (1935) oldu. Konya Laboratuvar Şefi (1936 – 37) iken askerliğini tamamladı. Sağlık Bakanlığı İçtimaî Hizmetler Umumî ve Hususi Seksiyonları Mütehassısı 1937 - 45; Adana Sıtma Mücadele Hey’eti Reisi ve Sıtma Enstitüsü Müdür ve Müdür Vekili, Sıtma Hastahanesi Tabibi, Kayseri Sıtma Savaş Başkanı 1947; Çalışma Bakanlığı İzmir - Manisa - Aydın Bölgesi Müdürlüğü İşçi Sağlığı Umum Müdürü, Sağlık Bakanlığı Zatişleri ve Muamelât Umum Müdürü 1947 oldu.

Muhit Demirkan 1950-57 arası Sinop Milletvekili olarak görev yaptı. Avrupa Konseyi İstişari Meclisinde TBMM Temsilcisi olarak, Avrupa Hareketleri Teşkilâtının Avrupa Kongresine davetli delege olarak katıldı.

1940 yılında Sıtma (En Büyük. Belâ) adlı bir esr yayımlamış olan Dr. Muhit Tümerkan’ın çeşitli dergilerde Türkçe İngilizce, İtalyanca ve Fransızcadan muhtelif tercümeleri yayımlanmıştır. Amatör olarak fotoğraf ve sinemaya meraklıydı. Bilhassa renkli resim ve filim çekmek; otomobil kullanmak; tamir ve tetkikat; siyasî hâdiseleri takip, gazete, mecmua ve kitap okumak; batı müziği dinlemek hobileri arasındaydı. Yine amatör olarak Fenerbahçe takımında voleybol oynardı.  Etibba Muhadevet Cemiyeti üyesiydi. Oturduğu Fenerli Ahmetbey Sokak’a sonradan Muhit Demirkan adı verilmiştir. 8 Mart 1951’de evlendiği Ankara Koleji Edebiyat Öğretmeni şair ve yazar Cavidan Binkaya’dan 2 erkek (Mustafa Kemal ve Fehmi Somay), 1 kız (Sıdıka Başak) olam üzere üç çocuk babasıydı.

KAYNAK: Afşin Oktay - Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959), Osman Nebioğlu / Türkiye'de Kim Kimdir (1961,1962, s.756), Kazım Öztürk / Türk Parlamento Tarihi (TBMM IX. Dönem,1950-1954, s. 1007-1009), Murat Kasap / Osmanlı Gürcüleri (2010).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör