İsmail Sadık Kemal

İslam Bilgini, Şair

Doğum
-
Ölüm
03 Eylül, 1892

İslâm bilgini, şair (D. 1828 – Ö. 3 Eylül 1892, İstanbul). Öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli memuriyetlerde bulundu. Meclis-i Âyan üyeliğine (senatörlük) atandı. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdı. Şiirleri kitap olarak basılmadı.

ESERLERİ:

Tefsir-i Sûre-i İhlâs, Rûh-ı Kemâl, Müflihîn-i Hazîne, Kitâb-ı Tefeyyüz, Şerh-i Delâil-i Şerîf (Manzum), Şerh-i Fezâuil-i Salavât, Hayrü’l-Kısâs (Manzum), Kemâlnâme-i Düğümlü Baba, Âsâür-ı Kemâl (Esmaü’l-Hüsnâ ve Esmâ-i Nebî’nin manzum şerhi, 1867).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör