İsmail Parlatır

Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Edebiyat araştırmacısı. 1946, Konya doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1971) ve aynı yıl bitirdiği bölüme okutman olarak atandı, 1972’de asistan oldu. 1973’te yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak 1975’te “Recaîzade Mahmut Ekrem, Hayatı-Eserleri-Sanatı” konulu tez ile edebiyat doktoru oldu. Askerlik görevini bitirerek 1976’da fakültedeki görevine döndü. 1976-77 ders yılında Fırat Üniversitesinde bir yıl Edebî Bilgiler ve Yeni Türk Edebiyatı derslerini vermekle görevlendirildi. 1978 yaz aylarında İran’a gönderildi. 1979’da hükümet tarafından Türkçe-Osmanlıca derslerini vermek üzere Cezayir Üniversitesinde görevlendirildi. 1981’de Cezayir’den döndükten sonra “Tanzimat Edebiyatı Hikâye ve Romanında Kölelik” konulu tezini sunarak doçent (1982) oldu. 1988 yılında “Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat Yazıları” adlı takdim tezi ile profesörlüğe yükseldi. Çalışmalarını Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı olarak sürdürdü.

1983 yılında yeniden düzenlenen Türk Dil Kurumuna üye seçildi ve bu kurumun iki dönem Yürütme Kurulu (1993-2000) üyeliğini yaptı. Yine Türk Dil Kurumunda, Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlığını yürüttü, ayrıca bilimsel içerikli kol ve komisyonlarda görev aldı. 1991-93 yılları arasında İLESAM’ın yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yaklaşık yüzün üzerinde makalesi Türk Dili, Türk Edebiyatı, Erdem, Millî Kültür, Çağrı, Türkoloji, Türk Kültürü, Türk Bilig gibi bilimsel ve sanat dergilerinde yayımlandı. Yeni Türk edebiyatı ile ilgili çok sayıda konferans ve kongrede bildiri sundu. Türk Ansiklopedisi, Büyük Türk Klasikleri, TDE Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA - İNCELEME: Tanzimat Sonrası Osmanlıca Metinler (O. Önertoy ile, 1978), Tanzimat Edebiyatında Kölelik (1987), Geçmişten Günümüze Türkler ve Türkiye (1991), Yabancıların Gözüyle Türkler ve Türkiye (1994), Gönülden Gönüle (F. Bayramoğlu ile Anılarda, 1994), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Zeynep Korkmaz, Hamza Zülfikar, A.B. Ercilasun, Mehmet Akalın, Tuncer Gülensoy ile, 2005).

BİYOGRAFİ: Recaîzade Mahmut Ekrem, Hayatı-Eserleri-Sanatı (1983), Recaîzade Mahmut Ekrem (1986, kısaltılmış bas. 2004), Ali Ekrem Bolayır (1987), Tevfik Fikret (2004), Şinasi (2004).

SÖZLÜK: Türkçe Sözlük (2 cilt, H. Eren, T. Tekin, N. Gözaydın, H. Zülfikar ile, 1988-98), Okul Sözlüğü (N. Gözaydın, H. Zülfikar ile, 1994), Türkçe Sözlük (Hamza Zülfikar, Nevzat Gözüaydın ile, 1998).

DERLEME (Komisyon ile): Güzel Yazılar-Hikâyeler I. II. (1996), Güzel Yazılar-Oğuz’dan Bugüne (1996), Güzel Yazılar-Kısa Oyunlar (1996), Güzel Yazılar-Şiirler (1997), Güzel Yazılar-Mektuplar (1997), Güzel Yazılar-Röportajlar (1997), Güzel Yazılar-Gezi-Hatıra (1997), Güzel Yazılar Dizisi (10 kitap, 2001).

YAYINA HAZIRLAMA: Çok Bilen Çok Yanılır (Metin Yayını, 1983), Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat Yazıları (1987), Bütün Eserleri- Recaizade Mahmut Ekrem, Tiyatroları (N. Çetin, H. Sazyek ile, 1997), Bütün Eserleri -Recaizade Mahmut Ekrem, Hikâyeleri ve Romanı (N. Çetin, H. Sazyek ile, 1997), Bütün Eserleri-Recaizade Mahmut Ekrem, Şiirleri (N. Çetin, H. Sazyek ile, 1997), Genç Kalemler Dergisi (N. Çetin ile, 1999), Tevfik Fikret-Bütün Şiirleri (N. Çetin’le, 2001), Şinasi-Bütün Eserleri (Nurullah Çetin ile, 2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör