İsmail Müştak Mayakon

Çevirmen, Gazeteci, Siyasetçi, Yazar

Ölüm
19 Ekim, 1938
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Gazeteci-yazar, çevirmen, politikacı (D. 1882, Yenişehir / Teselya – Ö. 19 Ekim 1938, Paris). Orta ve lise öğrenimini Halep İdadîsinde (lise) gördükten sonra Mekteb-i Mülkiyenin (Siyasal Bilgiler) yüksek kısmını (1901) bitirdi. 1902’de Mabeyn-i Hümayun (Yıldız Sarayı) 3. Kâtipliğine atandı. II. Meşrutiyet’ten sonra (Aralık 1908) yeniden kurulan Meclis-i Ayan Umumî Kâtipliği (Senato Genel Sekreterliği)’ne getirildi. Temmuz 1919’da İstanbul’u işgal eden İngilizlerce tutuklanarak Bekirağa Bölüğüne hapsedildi. Burada beş ay tutuklu kaldıktan sonra diğer İttihad ve Terakki mensuplarıyla birlikte Malta’ya sürüldü. Yirmi sekiz ay devam eden sürgün hayatından TBMM Hükümetinin girişimiyle kurtarılarak Temmuz 1922’de İstanbul’a döndü. Ticaret ve gazetecilik yaptı. Atatürk’ün isteğiyle TBMM’de beş dönem Siirt milletvekili olarak bulundu. Bu arada edebiyat, tarih, hukuk ve 1933’ten sonra da dil konularıyla yakından ilgilendi. Ağustos 1938’de yakalandığı hastalığın tedavisi için gittiği Paris’te öldü. Cenazesi İstanbul’a getirildi.

ESERLERİ (Çeviri):

Ana (Maxim Gorki’den, Muhittin Birgen ile, 1911), Assomuvar (Emile Zola’dan, 1923), İlâhlar Kana Susamışlar (Anatole France’tan, 1924).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör