Muhiddin Raif Yengin

Şair

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Bahriye Mehtebi (Deniz Harp Okulu)

Şair (D. 1880, İstanbul - Ö.1955). İlk ve okulu İstanbul’da tamamladı. 1897’de Bahriye Mektebinden mülazım-ı sani (asteğmen) rütbesiyle mezun oldu. Makine mühendisi olarak tersanede ve Liman Dairesinde çalıştı. Bahriye Mektebinde Türkçe ve İngilizce dersleri okuttu. Emekli olduğu 1915’ten sonra resmi ve özel liseler ile askeri okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı.

Şiirleri Servet-i Fünûn, Tercüman-ı Hakikat, Resimli Gazete, Aşiyan, Malumat, Terakki gibi gazete ve dergilerde yer alan şiirlerinde eski ve yeni şiirin çeşitli formlarını kullandı. Arapça, Farsça ve İngilizceden çevirileri yaptı. Şiirlerini Eski Rubailerim (1946) adlı kitabında topladı.

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. III, 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör