Muhiddin Çağpar

Şair

Ölüm
Eğitim
İstanbul Harbiye Mektebi (Kara Harp Okulu)
Diğer İsimler
Mehmed Muhiddin Mekkî (asıl adı)

Şair (D. 1874, Mekke - Ö. 1936, İstanbul). Asıl adı Mehmed Muhiddin Mekkî. İstanbul Harbiye Mektebi mezunu. Silahlı Kuvvetlere katılarak çeşitli kademelerde görev yaptı. Miralay (albay) rütbesinde iken emekli oldu. Çağdaşı Abdülhak Hamid, Cenap Şahabettin, Ali Ekrem ve Süleyman Nazif gibi döneminin ünlü edebiyatçılarıyla dostluk kurdu, onlarla mektuplaştı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Yeşil Yaprak, Yeni Mevlid-i Nebevî, Anize, Nahid.

OYUN (Manzum): Güzel Vatan, Güzel Rumeli.

HAKKINDA: Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2. bas. 1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör