Rasih

Divan Şairi

Doğum
-
Ölüm
-
Diğer İsimler
Ahmed, Balıkesirli Rasih

Divan şairi (D. ?, Balıkesir - Ö. 1776). Tam adı Ahmed olup Balıkesirli Rasih olarak da bilinir. Fatih dönemi devlet adamlarından Zağnos Paşa’nın soyundan geldiği bilinen Rasih Ahmed’in hayatı hakkında yeterli bilgi olmadığından doğum ve ölüm tarihleri de tartışmalıdır. Yaşadığı dönemde yazılan Salim Tezkiresi’nde, onun Balıkesir’de tanınan bir hanedandan, ünlü, marifetli, zarif bir şair olduğu bildirilir. Güçlü bir olduğunda genel bir kanaat vardır.

“Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr

Olamaz bir hanede mihman mihman üstüne”

beytinin de yer aldığı gazeliyle ün kazandı. "Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne / Vurma zahrm sineme peykân peykin üstüne" beytini Nedim bir kasidesinin tegazzül bö­lümünde tazmin etti.

Yalın bir dille yazdığı şiirlerinden oluşan Divan’ı dışında, Kur’ân’da geçen kıssalardan Ashab-ı Kehf’i konu olan Vasf-ı Eshab-ı Kehf ve Rahim adlı mesnevisi ile Bülgatü’l-Ahbab adlı bir başka eseri daha vardır. Gazellerine birçok nazire yazılmıştır.

KAYNAKÇA: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Şakir Diclehan / Rasih Ahmed Bey ve Divanı (Milli Türkoloji Kongresi, 6 Şubat 1978), Atilla Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (c. 4, s. 984, 1982), Nihat Sami Banarlı / Resimli Türk edebiyatı Tarihi (1983), Yahya Kemal Beyatlı / Edebiyata Dair (s. 59, 1989), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), TDE Ansiklopedisi (1990), Büyük Larousse (c. 16, s. 9710, 1986), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Abdullah Bulut / Rasih’in Okçulukla İlgili Bir Manzumesi (Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör