Halid Dener

Kütüphaneci, Yazar

Ölüm
-
-
Eğitim
İstanbul Edebiyat Fakültesi

Yazar, kütüphaneci (D. 1902, Fi­libe – Ö . ?). Filibe Musalla İlkmekte­bi (1912), Filibe Rüştiyesi  (Ortaokulu, 1916) mezunu. İstanbul Pertevniyal Lisesini (1939) ve İstanbul Edebiyat Fakültesini (1944) bitirdi. Öğretmenlik ve kütüphane müdürlüğü yaptı. Süleymaniye Umûmi Kütüphanesi (1957) adlı bir kitabı vardır.

HAKKINDA: TDE Ansiklopedisi (c. 2, 1976), TDOE-TDE Ansiklopedisi 3 (2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör