Haleti

Divan Şairi, Şair

Doğum
Ölüm
30 Mart, 1631
-
Diğer İsimler
Azmîzâde Mustafa Haletî

Divan şairi (D. 1570, İstanbul - Ö. 30 Mart 1631). Asıl adı Azmîzâde Mustafa Haletî. Medrese öğrenimi gördü ve yirmi yedi yaşında iken müderrisliğe yükseldi. Çeşitli vilayetlerde kadılık, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yaptı. Rubailerinde gösterdiği ustalıkla Nedim gibi ünlü şairlerin bile hayranlığını kazandı.

Hayatı, Reşat Nuri Darago’nun Hâlet adlı piyesine konu alınan Haletî’nin Divan’ı, Sakinâme’si, Münşeât’ı ve Pendnâme’si dışında İslâm hukuku alanında da eserleri vardır.

HAKKINDA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör