Hakkı Tekiner (Attarzâde)

Gazeteci, Yazar

Doğum
Ölüm
-

19. - 20. Yüzyıl gazeteci-yazarlarından (D. 1877, Diyarbekir - Ö. 1941). Öğrenimini memleketinde tamamladı. Ziya Gökalp'm mücadele arkadaşlarından idi. İttihat ve Teraki Cemiyeti'nin Diyarbakır şubesini kuranlardandır. Babası Attarzâde Mustafa Bey'in Melekahmet cad­desindeki attar dükkânında arkadaşlarıyla sık sık toplanır, meşru­tiyetin ilânı, istibdat rejimine son verilmesi için yapılacak işler, tutula­cak yolları konuşur tartışırlardı. Bu sebeple 1898 tarihinde bazı arkadaşlarıyla birlikte tutuklanmış ve bir süre sonra tahliye edilmişlerdir.

Attarzâde Hakkı Bey'in yazarlık hayatı, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yap­tığı Diyarbakır'ın özel gazetesi olan "Dicle" ve "Diyarbekir'de Dicle" gazetelerini yaymlamasıyla başlar. "Dicle" gazetesinin ilk sayısı 28 Şubat 1326/13 Mart 1910 tarihini taşır. 89 sayı çıkmış, 90. sayıdan itibaren "Diyarbekir'de Dicle" adını almıştır. Her iki gazetenin de daimi yazarları şunlardır: Ahmet Cemil (Asena), Nevzat Tevfik, Kâzım Vehbi (Oral), Ali Baki, Ali Haydar, Velibabazâde Veli Necdet (Sügüntay) yazılarında "Alparslan" takma adını da kullanmıştır, Timuçin (Şeref Uluğ). Hakkı Bey yazılarını imzasız olarak yazmıştır. Gazetenin görebildiğimiz son sayısı 142 numarayı, 29 Ekim 1330 (1914) tarihini taşır.

Çeşitli memuriyetlerde bulunan Attarzâde Hakkı Tekiner, 1931'de Tekel Müdürü olarak Urfa'ya atanmış, 1941'de emekli olmuş ve üç ay sonra da vefat etmiştir. Evli ve üç çocuk babası idi.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 4, s. 1, 2003; naklen: kızı Nebile Hanım'dan alman bilgiler) - Basın ve Yayın Dünyamızda Diyarbakır (Ankara, 1970, s. 13-16 -18), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör