Hakkı Efendi

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
-
-

Şair ve yazar (D. Nisan 1874, Niğde – Ö. ?). Sıbyan mektebinde Kur’an’ı ezberleyip hafız oldu. Daha sonra girdiği rüştiyeyi (ortaokulu) 1889’da yılında bitirdi. İstanbul’a giderek üç yıl medrese tahsili gördü. Tekrar Niğde’ye döndü ve öğrenimini tamamlamak için Kayseri’ye gitti. Sekiz yıllık bir eğitimden sonra 1900’de Niğde’nin Kalealtı İptidaî Mektebi (İlkokulu) öğretmenliğine atandı. Yirmi beş yıl boyunca çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Şiirlerinin bir kısmı çocuklar içindir.

ESERLERİ:

ŞİİR: Nâle.

OYUN: Levha-i Saâdet ve Sefâlet, Bir Ailenin Felâketi.

SÖZLÜK: Bir Çimdik Tuz.

DİĞER: Tünel Eğlenceleri.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemâl İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör