Hatip Yıldız

Akademisyen, Tarihçi

Doğum
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü

 Akademisyen, tarihçi. 1976 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nü derece ile bitirdikten (1997) sonra aynı yıl aynı fakültede Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 2000 yılında bu öğrenimini başarıyla tamamlayarak Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doktora öğrenimine devam etmeye hak kazandı. 9 Kasım 2007 tarihinde, “Diyarbekir Vilayeti’nde Eğitim (1870-1920)” adlı çalışmasıyla “Doktor” unvanını aldı. Ocak 2009’da Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Mayıs 2009’da Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

2014’te "Osmanlı Yenileşme Döneminde Diyarbekir Vilayeti’nde Eğitim" adlı kitabı yayımlanan Hatip Yıldız'ın, makaleleri 2007 yılından itibaren AKADER, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, esosder (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi adlı dergilerde yayımlandı.

Çok sayıda sempozyuma katılarak bildiriler sunmuş olan Yrd. Doç. Dr. Hatip Yıldız'ın, bu çalışmalarından bazıları şunlardır:

 “Diyarbakır Valisi Mehmed Halid Bey’in Beş Yıllık İcraatı ve Sultan II.Abdülhamid’in Emriyle Vilayet’in Kalkınması İçin Hazırladığı Rapor” (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 2. Uluslar arası Diyarbakır Sempozyumu, 15-17.11.2006, Diyarbakır, Cilt 1, Ankara, 2008, s. 387-401),  “Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır ve Sahabe” (I. Uluslar arası Sahabeler, Nebiler, Azizler ve Krallar Kenti Diyarbakır Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2009, Diyarbakır, s. 81),  “Osmanlı Son Döneminde Lice Kazası ve Çevresinde Modern Eğitim Uygulamaları (1870–1920)” (Ulusal Lice Sempozyumu, 5-6 Eylül 2008, Lice),  Eğil Rüşdiye Mektebi’nin Tarihçesi” (Peygamberler ve Krallar Diyarı Eğil Sempozyumu, 22 Haziran 2010).

KAYNAK: İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

 

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör