Hatice İffet Hanım

Divan Şairi

Doğum
-
Ölüm
-

19. Yüzyıl kadın divan şairlerinden (D. ?, Diyarbekir - Ö.1860). Ahmed Bey'in kızı, Diyarbekir bilgin ve şairlerinden Azmizade Hafız Mehmed Efendi'nin eşi ve Şair Sırri Hanım'ın ablasıdır. Hayatı hakkında yeterli bilgi olmadığı gibi, mürettep olduğu söylenen divanı da bulunamamış, ancak şiirlerinin bir bölümünü İbnülemin Mahmut Kemal İnal yayımlamıştır. Bir kısmını şair Sırrı Hanımla birlikte yazdığı şiirlerinde tasavvufi bir etki hissedilir. Diyarbekir mutasavvıf, alim ve şairlerinden Şaban Kani Efendi ile şiir ve edebiyat sohbetleri yapar onun takdirini kazanırdı. Diyarbakır’da Behrampaşa Camii’nin yanındaki mezarlığa defnedilmiştir.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / “İffet Hanım” (Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (4 cilt, 1957, 1959, 1978, 2003), TDOE-TDE Ansiklopedisi 5 (2004), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2009, 2015).

 

GAZEL

 

Çünki agehsin gönül sırrı nihan lâzım sana

Varlığı mahv eyleyib terki cihan lâzım sana

 

Sen adem sehralarında bir güzel şehbaz idin

Şimdi dâm-ı hestiye düştün figân lâzım sana

 

Damı cisme düşmeden Mevlâyı bulmakdır garez

Razı aşkı bâdezin etmek ıyan lâzım sana

 

Cümle benlikten geçib mahvı mevcude ermeğe

Hankâh-ı aşkta pirimuğan lâzım sana

 

Feyzi istidad sende zâhir oldu İffeta

Her cihet şimden geru darülâman lâzım sana

 

KAYNAK: Ş.Beysanoğlu / “İffet Hanım” DFSA (4 cilt, 2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör