Hatice Aynur

Tarih Araştırmacısı

Doğum
08 Eylül, 1962
Eğitim
İstanbul Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü
Burç

 Tarih araştırmacısı. 8 Eylül 1962, Giresun doğumlu. İstanbul Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü (1984) mezunu. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü sertifikası, Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden de Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü sertifikası aldı. Mezuniyet Tezi: “Türkiye’de Kataloglama Kuralları” (1984). Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde (1988) “Sultan Mahmud’un kızı Saliha Sultan ile Tophane Müşir Halil Rıfat Paşa’nın düğün törenini anlatan surnameler” adlı tezle, doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde (1993) “Mahremî ve Şeh-nâmesi I. Kısım Yavuz Sultan Selim Dönemi: İnceleme – Metin – Sözlük - Dizin” adlı tezle tamamladı. Tokyo, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Yeditepe, Boğaziçi üniversitelerinde görev yaptı.

Makalelerini, Günümüzde Kitaplar, Hürriyet Gösteri, Tarih ve Toplum, MÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları, Journal of Turkish Studies: Türklük Bilgisi Araştırmaları, İlmî Araştırmalar, MÜFEF Türklük Araştırmaları dergilerinde, Kitap gazetesinde, Prof. Dr. Nihad M. Çetin‘e Armağan adlı kitapta yayımladı.

ESERLERİ:

III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri: 1703-1730 (Hakan Karateke ile, 1995), Saliha Sultan’ın Düğününü Anlatan Surnameler (İnceleme, Tenkitli metin ve tıpkıbasım, 1995-1997), Mehmed Râ’if. Mir’ât-ı İstanbul: Asya Yakası (Düzeltme ve Notlarla Yayıma Haz. Günay Kut ile, 1996), Enis Batur Bibliyografyası İçin Bir Deneme: 1970-1995 (1997), XV. Yüzyıl Şairi Çâkerî ve Dîvânı (inceleme-metin, 1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör