Haşim Karpuz

Sanat Tarihçisi

Doğum
05 Şubat, 1949
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistoriya ve Arkeoloji Bölümü
Burç

 Sanat tarihçisi. 5 Şubat 1949, Taşocağı köyü / Akçaabat / Trabzon doğumlu. Gökçeler İlkokulu (1960), Trabzon Lisesi (1967), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistoriya ve Arkeoloji Bölümü (1972) mezunu. Bitirme tezi “Anadolu’da Prostylos Plânlı Tapınaklar” başlıklı çalışmadır. Yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Türk İslâm Sanatları Bölümünde (1978), doktorasını yine aynı yerde “Erzurum Evlerinin Türk-İslâm Mesken Mimarisindeki Yeri” adlı tezi ile (1980) tamamladı. Şişli Lisesinde vekil öğretmenlik (1972-73), Kültür Bakanlığı Erzurum Müzesinde asistanlık (1973), Trabzon Müzesi müdürlüğü (1978-82) yaptı. 1982’de Selçuk Üniversitesine yardımcı doçent olarak girdi. Ağustos 1983’ten itibaren beş ay süre ile burslu olarak Norveç’te Oslo Folkemuseum’da açık hava müzeleri konusunda incelemelerde bulundu. 1988’de doçent, 1995’te profesör oldu. SÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü başkanlığı görevini yürüttü. 1992 tarihinde Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi başkanlığına atandı. SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün Türk Sanatı Anabilim Dalı başkanı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 1998-2002 yılları arasında SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünün müdürlüğünü ve 1999’dan sonra da Fen Edebiyat Fakültesinin dekanlığını yaptı.

Makaleleri Bilim ve Teknik, Sivas Folkloru, Türk Arkeoloji Dergisi, Türk Kültürü, Mengüceli, Askeri Tarih Bülteni, Arkeoloji ve Sanat, İTÜ MTRE Belleteni, Köz, Bilim Birlik Başarı, Türk Folklor Araştırmaları, Vakıflar Dergisi, Türk Folkloru, Erdem, Halk Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları, Kültür ve Sanat vd. dergileri ile yıllık ve armağan kitaplarda yayımlandı. Çok sayıda bilimsel toplantıya katılarak bildiriler sundu. Önemli projelerde yer aldı. Bu projelerden bazıları, Selçuk Üniversitesi adına yaptığı “1930-1965 yılları arası Türkiye Dergi ve Gazeteleri Kolleksiyonu’nun Tasnif ve Okuyucuya Sunulması Projesi” ile Türk Tarih Kurumu adına yaptığı “Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi, Konya ve Karaman’daki Kültür Varlıkları Envanteri”dir.

ESERLERİ:

Erzurum’da Türk-İslâm Yapıları (1976), Türk-İslâm Mesken Mimarisinde Erzurum Evleri (1984), Erzurum Evleri (1989), Trabzon (1990), Rize (1992), Şebinkarahisar (1993), Rize (1993), Eski Kartpostallarda Konya-Konya with Old Postcards (1996), Konya’da Geçmiş Zaman-Olden Times in Konya (1996), Eskimeyen Meram (Hasan Özönder ile, 2000), I. Uluslararası Çatalhöyük’ten günümüze Çumra Kongresi Bildiriler 15-16 Eylül 2000 (yay. haz. 2001), Arkeoloji Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri (2001), Anadolu Selçuklu Mimarisi (2001).

HAKKINDA: Hamit Can / Bir Başkentin Portresi (Yeni Şafak, 21.12.1996), Mehmet Şevket Eygi / Millî Gazete (28.3.1997), Günümüz Türkiye’sinde Kim Kimdir (1997), Seyit Küçükbezirci / Bir Basın Hazinesi’nin Kurtarılışı ve Prof. Dr. Haşim Karpuz (Konya Postası, 24.2.2000), Ahmet Sefa Odabaşı / Prof. Dr. Haşim Karpuz Hoca’nın Selçuk Üniversitesi Fotoğraf Arşivi (Konya Postası, 24.2.2000), Saim Sakaoğlu / Konyalı Haşim Hoca (Konya Postası, 24.2.2000), Mustafa Duman / Trabzon’u Anlatan Birkaç Kitap (Cumhuriyet Kitap, 11.7.2002), Ali Uz / Konya Kültürüne Hizmet Edenler (2003).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör