Ramazan Kaplan

Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
20 Kasım, 1951
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat araştırmacısı. 20 Kasım 1951, Yalvaç / Isparta doğumlu. Dedeçam İlkokulunu (1964), Gönen İlköğretmen Okulunun orta kısmını bitirdi. Müzik öğrenimi için, sınavla öğrenci alınan Ankara Erkek İlk Öğretmen Okulu bünyesindeki müzik seminerine gönderildi (1967). Ankara Erkek İlköğretmen Okulu (1970) ve Maraş Lisesi (1972), Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1978) mezunu. Aynı fakültenin Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsüne asistan olarak atandı (1979). Yüksek lisans tezi: “Şiirimizde İkinci Yeni Hareketi” (1981). Doktora tezi: “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy” (1987). Bir süre orta dereceli okullarda edebiyat öğretmenliği (1970-74) yaptıktan sonra Çalışma Bakanlığı Yurtdışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü (1976-79) olarak görev aldı. 1979’dan itibaren görev yaptığı DTCF’de doçentliğe (1993) ve profesörlüğe (2000) yükseldi. Aynı fakültede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü profesör öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu görevinin yanı sıra DTCF Fakülte Kurulu doçent temsilciliği (1994-97), Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği (2001), Kültür Bakanlığı bakan danışmanlığı (1996-97), Yayın Danışma Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü. Hoca Ahmet Yesevî, Hacettepe, Kırıkkale, Süleyman Demirel, Anadolu, Van Yüzüncü Yıl üniversiteleri Sosyal Bilimler enstitülerinin lisans ve lisansüstü programlarında dersler verdi, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetti. Ankara Üniversitesi DTCF Yeni Türk Edebiyatı Bölümünde doktora dersleri verdi.

“Denize Açılan Kapı” başlıklı ilk yazısı Mavera dergisinde (sayı: 96, 1984) yayımlanmıştı. Sonraki yıllarda çok sayıda makalesi Mavera, Millî Kültür, Millî Eğitim, Zirve, Yedi İklim, Yeni Dergi, Bilge, İlmî Araştırmalar, Esin Sanat, Türkoloji Dergisi, Hece dergilerinde ve Necip Fazıl Armağanı (Haz. Mustafa Miyasoğlu), Edebiyat Bilgi ve Kuramları (1988) kitaplarında yer aldı. Ayrıca çeşitli bilimsel kongrelere katılıp bildiriler sundu. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının sorumluluğunda yürütülen “Türk Dünyası Edebiyatı” projesi kapsamındaki “Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü” proje alt grubunun çalışmalarına başkan yardımcısı olarak katıldı. Millî Eğitim Bakanlığının “Acil Eylem Plânı”nda yer alan müfredat programlarının yenilenmesi konusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde “İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Öğretim Programları Tasarımı Projesi”nde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Programının hazırlanmasında proje genel koordinatörü olarak çalıştı (2003-06). Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından, Arnavutluk Tiran Üniversitesi Türkoloji Bölümünün müfredat programının hazırlanması amacıyla 1-9 Mart 2005 tarihleri arasında Tiran Üniversitesine gönderildi.

ESERLERİ:

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy (1988), Klasikler Tartışması - Başlangıç Dönemi (1998), Mektuplarım (Muallim Naci, 1998).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör