Hasan Ziyaî

Divan Şairi

Diğer İsimler
Ziyaî Ali b. Hüseyin Mahmud b. Yusuf el-Hersekî el-Mostarî

Divan şairi (D. ?, Mostar / Bosna-Hersek - Ö. 1584, Mostar). Tam adı Ziyaî Ali b. Hüseyin Mahmud b. Yusuf el-Hersekî el-Mostarî. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Aldığı tahsil sonucu Arapça ve Farsçayı öğrendi. Ölümünden bir sene önce vaiz olarak tayin edildi. Bir veba salgını sonucu memleketinde öldü.

ESERLERİ:

Divan (yay. haz. Müberra Gürgendereli, 2002), Kıssa-i Şeyh Abdürrezzak, Varka vü Gülşah.

HAKKINDA: Müberra Gürgendereli, Hasan Ziyâ’î / Hayatı – Eserleri – Sanatı ve Divanı (İnceleme- Metin, 2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör