Rakım Elkutlu

Müzisyen

Doğum
Ölüm

Besteci (D. 1872, İzmir – Ö. 1948, İzmir). İzmir Lisesi mezunu. İlk müzik derslerini Mevlevi şeyhi olan amcası ve dayısından aldı. Sonrasında kendi çabasıyla ve başka müzisyenlerden aldığı derslerle repertuarını ve müzik bilgisini artırdı. Yirmi yaşındayken babasının yerine İzmir Hisar Camiine imam olarak atandı ve hayatı boyunca bu görevi sürdürdü. Bunun yanında bir süre İzmir Musiki Cemiyeti’nin başkanlığını yaptı.

Meşk sistemi ile yetişen Elkutlu, notanın müziğe zarar vereceğini düşünürdü. Bu yüzden çok iyi usul bilmesine rağmen nota bilmezdi. Şarkılarındaki üslup, kendine has karakter ve sağlamlık sayesinde yirminci yüzyılın Dede Efendi’si olarak anıldı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Ne Bahar Kaldı Ne Gül Ne de Bülbül Sesi Var, Nazında Senin Özlediğim Eski Cefâ Yok, Visal–ı Yâr ile Mest Ol Hayâle Dalma Gönül, Müheyyâ Oldu Meclis Sâkıya Peymaneler Dönsün, Aşkın Bana Bir Gizli Elem Oldu Güzel Yar, Hayâl İçinde Akıp Geçti Ömr–i Derbederim, Baharda Bu Yıl Bir Melâl Var, Hüzün Gibi, Bana Hiç Yakışmıyor Böyle İntizâr Şimdi, Çepçevre Bahar İçinde Bir Yer Gördük, Karciğar Saz Semâisi, Karciğar Peşrev Devr–i Kebir.

HAKKINDA: Vural Sözer / Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi(s. 118, 1964), Türkiye Ansiklopedisi (c. 3, s. 1110, 1974), Rahmi Kalaycıoğlu / Türk Musikisi Bestekârlar Külliyatı (4 cilt, 1979), Avni Anıl  / Anılar ve Belgelerle Musikimiz (1981), Mehmet Nazmi Özalp / Türk Musikisi Tarihi (1986), Cemil Yener / Müzikte Kim Kimdir? (1987), Yılmaz Öztuna / Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (1990), Ahmet Şahin Ak / Türk Musikisi Tarihi (2002).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör