Hasan Yeşilova

Anı Yazarı, Çevirmen

Doğum
28 Eylül, 1914
Ölüm
-
Eğitim
Şumnu Nüvvab İmam-Hatip Okulu
Burç

Anı yazarı, çevirmen (D. 28 Eylül 1914, Yılancılar (Zmeyno) köyü / Osmanpazarı (Omurtag) / Rusçuk (Ruse) / Bulgaristan - Ö. Ankara, ?). 1921’de sıbyan okuluna başladı, ilkokulun ilk üç sınıfını köyünde okudu, ilköğrenimini Osmanpazarı’nda tamamladı. 1934 yılında Şumnu’da Nüvvab İmam-Hatip Okulunu bitirdi. Bu okulun Müsterşitler Cemi­yeti adındaki öğrenci derneğinde aktif çalışmalar yaptı. Önce sekreter, sonra da başkan seçildi. Nüvvab Okulu’nun yüksek kısmına yazıldıysa da bitiremedi. Bu dönemde çok okudu ve kamuoyunda oldukça önemli bir kişiliğe sahip oldu.

1936 yılında Eskicuma (Tırgovişte) Merkez Rüştiyesi (ortaokul)’ne öğretmen ve okul müdürü olarak atandı. Dört yıl çalıştığı bu okulda, özellikle müdürlüğü yıllarında üzüntülü ve acı günler yaşa­dı… Askerliğini bitirdikten sonra Rusçuk İl Merkez Türk Okulu’na öğretmen olarak atan­dı. Fakat hiçbir şey değişmemiş, baskılar hâlâ sürüyordu. İş­kenceler birbirini izledi, durum her geçen günle daha da kötü oldu. 8 Mart 1940’ta anavatan Türkiye’ye geldi. Önce İstanbul’a yerleşti, sonra Bursa’ya geçti. Yeşilova soyadını aldı ve Türk vatandaşlığına kabul edildi. Sınavla Bursa PTT Baş Müdürlüğü’nde işe başladı. Ardından da Ankara TCDD Emekli Sandığı Müdürlüğü’nde çalışarak 1977 yılında emekli oldu. Emekliliğinden sonra da, 1985 yılına kadar Türkiye Cum­huriyeti Emekli Sandığı’nda Arapça ve Osmanlıca uzmanı olarak ça­lıştı. O tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçti. Meclis arşiv ve kütüphanelerinde Arapça ve Osmanlıca evrakın ye­ni harflere çevrilmesi işine katıldı. Yaşının ilerlemiş olması nedeniyle 1989 yılında işinden ayrıldı.

Hasan Yeşilova, anılarını Bul­garistan Türkleri ve Osmanpazarı (Omurtag) Bölgesi (1997) adlı bir kitapta yayımladı. Bulgaristan Başmüftülüğü’nün kimi tarihi dokümanlarını sergileyen bu eser, Türk dünyası araştırmaları için çok değerli bir kaynaktır.

KAYNAK: Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör