Hasan Tahsin Aynî

Hukukçu

Doğum
Ölüm
11 Mayıs, 1962
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 Hukukçu (D. 1879, Serfiçe – Ö. 11 Mayıs 1962, İstanbul). Ünlü eğitimci, araştırmacı-yazar Mehmet Ali Aynî’nin kardeşi. Şemsülûlâ Maarif Mektebi (1889), Vefa İdadisi (1894) ve Mekteb-i Mülkiye (1896) mezunu. Maarif Nezareti muhasebe ve mektubî kalemlerinde çalıştı. Bazı lise ve yüksekokullarda müdürlük, Mekteb-i Mülkiye (1909), Mekteb-i Hukuk (1908), Medresetü’l-Kuzât (1914) reisliği yaptı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: İlm-i Mâlî (1914, 1928, 1933), Muhtasar İlm-i Mâlî (1913), 19.  Asrın Bidayetinden Zamanımıza Kadar Türk Bütçesi ve Maliye Sistemi Hakkında Bir Etüd (1928), İstikraz ve Düyûn-ı Umûmiye.

ÇEVİRİ: İlm-i İktisat Dersleri (4 kitap, Charles Gide’den, Zühtü İnhan ve Hamit Hasancan’la, 1014, 1915, 1918, 1919), Borsa Rehberi (1928), İlm-i Mâlî ve Mâliye Kanunları (1934), Bolşevizmin Gizli Esasları.

HAKKINDA: Afşin Oktay - Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör