İsmail Köksal

İslam Hukukçusu, Araştırmacı

Doğum
20 Mart, 1970
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İslâm hukuku araştırmacısı. 20 Mart 1970, Afyon doğumlu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1991) mezunu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1994), doktorasını Tunus Zeytuniye Üniversitesi Usuliddin Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında (1999) tamamladı. Fırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Bölümünde doçent oldu (2004). Aynı üniversitede İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (2000-) görevini yürüttü. 

Makalelerini, Yansıma, Fırat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İslâmî Araştırmalar, Tasavvuf, Bilge, Dinî Araştırmalar, Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Mecelletü Afakı’s-Sekafe ve’t-Türas, Marife dergilerinde yayımladı. İslâm Ansiklopedisi için madde yazdı.

ESERLERİ:

Teğayyüru’l-Ahkam fi’ş-Şeriati’l-İslâmiyye (2000), Fıkhi Açıdan Türkçe İbadet (2002), Hz. Peygamber (sav)’in Getirdiği Evrensel Mesajlar (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör