Muhammed Hevai Üsküfi

Şair

Ölüm
-

Şair (D. 1601, Donja / Dobrinja / Saraybosna – Ö. 1651?). Eğitimini İstanbul’da medresede tamamladı. XVII yüzyılda Boşnakları temsil eden en önemli sanatkârlardan ve ilk dönem en ünlü Boşnak yazar ve şairlerinden biridir. Hem anadilini hem de Türkçeyi çok iyi biliyordu. Şiirlerinde her iki dili de incelikle kullandı. Türkçeyi kullanırken Arapça ve Farsçaya az yer verdi.

Onun en önemli eserlerinden biri 1631 yılında yazdığı, Makbul-i Ârif (1751) adlı Türkçe-Boşnakça sözlüktür. Aynı zamanda, Boşnaklara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olan ilk sözlük olarak bilinen bu eserin ikinci basımı 2001 yılında Tuzla’da yapıldı. 1751 yılındaki basımı Hasib b. İbrahim hazırlamıştı. Bu baskı, Gazi Hüsrev Kütüphanesindedir. Eserlerinden bazıları Boşnakçadan Türkçeye ve diğer dillere de çevrildi. Boşnakça-Türkçe şarkılar da yazdı. Bu şarkılar Gazi Hüsrev Kütüphanesinde bulunan birtakım mecmualardadır. Üsküfi, son şiirini 1651’de yazmıştı. Bu tarihte de öldüğü rivayet edilir.

KAYNAK: İslâmî Edebiyat dergisi (sayı: 40, Temmuz-Ağustos-Eylül 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör