Abdulkadir Efendi

Osmanlı Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
-
Ölüm

Osmanlı siya­set ve devlet adamı (D, 1851, ? - Ö. 1925, Diyarbakır). İkinci Abdülhamit II’nin baskıcı yönetimine karşı çıktı. Meşrutiyet’ten sonra ayan azası oldu. Mütareke döneminde Kürdistan Teali Cemiyeti’ni kurdu (1918). 1919’da Damad Ferid ka­binesinde Şûrayı Devlet başkanlığına geti­rildi.

Bazı kaynaklara göre, İngiliz ajanı Nowill’le işbirliği yaparak Sivas kongresini dağıtmak istedi. 1925′teki Şeyh Said ayaklanmasına katıldığı iddiasıyla Diyarbakır’daki Şark İstiklâl Mahkeme­si tarafından yargılanarak idama mahkûm edildi ve hüküm infaz edildi.

KAYNAK: Abdülkadir Efendi (Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi 1. Cilt).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör